PL EN


2017 | 3(101) | 63-68
Article title

Wpływ sąsiedztwa rzeki Wisły na poziom cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w Krakowie

Content
Title variants
EN
The Impact of Vistula River’s Waterfront on the Offer Prices of Residential Units in Neighborhood – Empirical Evidence from Cracow
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł podejmuje problem wpływu położenia inwestycji deweloperskich w sąsiedztwie rzeki Wisły i terenów nabrzeżnych w Krakowie na kształtowanie się cen ofertowych nowych lokali mieszkalnych w tych inwestycjach. Badania przeprowadzono w oparciu o dane zgromadzone na podstawie ofert mieszkań dostępnych na koniec II kwartału 2016 r. Zakres przestrzenny danych obejmuje obszar położony do 2 km od Bulwarów Wiślanych w czterech dzielnicach Krakowa. Analizę zależności przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu regresji wielorakiej. Wyniki analizy pozwalają wnioskować o skali wpływu sąsiedztwa Bulwarów Wiślanych na kształtowanie się cen ofertowych lokali na rynku pierwotnym, przy uwzględnieniu innych czynników oddziaływujących na wartość analizowanych nieruchomości.
EN
This paper is focused on the impact of the river proximity on residential property prices in neighborhood. Collected data set covers 1,799 offer prices from 40 new development projects located in Cracow, up to 2,000 meters from the Vistula Rivers on its right and left banks. Price analysis was conducted using a multiple regression model. The results confirm the influence of the distance from the Vistula waterfront on the offer prices of residential units on the primary market.
Year
Issue
Pages
63-68
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
author
References
 • Benson, E. D., Hansen J. L., Schwartz A. L., Smersh G. T. (1998). Pricing Residential Amenities: The Value of a View. Journal of Real Estate Finance and Economics, 16(1), 55-73.
 • Bieda, A., Parzych, P. (2012). Oznaczenie położenia granic ewidencyjnych w sąsiedztwie rzek dla celów podatkowych. Świat Nieruchomości, 10(80), 62-69.
 • Bourassa, S. C., Hoesli, M., Sun, J. (2004). What’s in a View? Environment and Planning A, 36(8), 1427-1450.
 • Boyle, M. A., Kiel, K. A. (2001). A Survey of House Price Hedonic Studies of the Impact of Environmental Externalities. Journal of Real Estate Literature, 9(2), 117-145.
 • Brown, G. M., Pollakowski, H. O. (1977). Economic Valuation of Shoreline. The Review of Economics and Statistics, 59(3), 272-278.
 • Clapper, J., Caudill, S. B. (2014). Water Quality and Cottage Price in Ontario. Applied Economics, 46(10), 1122-1126.
 • Do, A. Q., Sirmans, C. F. (1994). Residential Property Tax Capitalization: Discount Rate Evidence from California. National Tax Journal, 47(2), 341-348.
 • Dornbusch, D. M., Barrager, S. M. (1973). Benefit of Water Pollution Control on Property Values. Report toOffice of Research and Monitoring, U. S. Environmental Protection Agency, EPA-600/5-73-005.
 • Dróżdż-Szczybura, M. (2009). Rzeka w krajobrazie śródmieścia – linia graniczna i jakość przestrzeni publicznej. Architektura Krajobrazu, (4), 4-9.
 • Eves, C. (2002). The Long-term Impact of Flooding on Residential Property Values. Property Management, 20(4), 214-227.
 • Filippova, O. (2009). The Influence of Submarkets on Water View House Price Premiums in New Zealand. International Journal of Housing Markets and Analysis, 2(1), 91-105.
 • Hansen, J. L., Benson, E. D. (2013). The Value of a Water View: Variability over 25 Years in a Coastal Housing Market. The Coastal Business Journal, 12(1), 76-98.
 • Kashian, R., Eiswerth, M. E., Skidmore, E. (2006). Lake Rehabilitation and the Value of Shoreline Real Estate: Evidence from Delavan, Wisconsin. The Review of Regional Studies, 36(2), 221-238.
 • Kauko, T., Goetgeluk, R., Straub, A., Priemus, H. (2003). Presence of Water in Residential Environments – Value for Money? The 10th European Real Estate Society conference. Conefence paper. Pobrane z: uuid:3c3a0d7a-f783-4eb1-acd6-6cb56f67cc4b (01.06.2017).
 • Lansford, N. H., Jones L. L. (1995). Recreational and Aesthetic Value of Water Using Hedonic Price Analysis. Journal of Agricultural and Resource Economics, 20(2), 341-355.
 • Łowicki, D. (2010). Wartość krajobrazu w świetle cen terenów pod zabudowę w latach 1995-2000. Ekonomia i Środowisko, 1, 146-156.
 • Marks-Bielska, R., Zielińska, A. (2014). Ocena wybranych metod szacowania pozaprodukcyjnych funkcji lasów. Ekonomia i Środowisko, 1(48), 34-45.
 • Milon, J. W., Gressel, J., Mulkey, D. (1984). Hedonic Amenity Valuation and Functional Form Specification. Land Economics, 60(4), 378-387.
 • Muszyńska-Jeleszyńska, D.(2013). Tereny nadrzeczne w aspekcie rozwoju i rewitalizacji miast. Journal of Health Sciences, 3(14), 99-107.
 • Palmquist, R. B., Fulcher, C. M. (2006). The Economic Valuation of Shoreline: 30 Years Later. Explorations in Environmental and Natural Resource Economics: Essays. [w:] R. Halvorsen, D. F. Layton (red.), Honor of Gardner M. Brown, Jr. Northampton. MA: Edward Elgar Publishing.
 • Rodriguez, M., Sirmans, C. F. (1994). Quantifying the Value of a View in Single-Family Housing Markets. Appraisal Journal, 62(October), 600-603.
 • Rogatka, K., Kempa, A., Surmacewicz, M. (2016). Potencjał rzek jako element zrównoważonej polityki miejskiej – przykład Bydgoszczy. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum, 15(2), 47-61.
 • Samarasinghe, O., Sharp, B. (2008). The Value of a View: A Spatial Hedonic Analysis. New Zealand Economic Papers, 42(1), 224-232.
 • Wallner, R. (2012). GIS Measures of Residential Property Values. Journal of Real Estate Literature, 20(2), 225-244.
 • Walsh, P. J., Milon, W., Scrogin, D. O. (2011). The Spatial Extent of Water Quality Benefits in Urban Housing Markets. Land Economics, 87(4), 628-644.
 • Willis, S. G., Garrod, G. D. (1993). Not from Experience: a Comparison of Experts’ Opinions and Hedonic Price Estimates of the Incremental Value of Property Attributable to an Environmental Feature. Journal of Property Research, 10, 193-216.
 • Yeo, S. (2003). Effects of Disclosure of Flood-liability on Residential Property Value. Australian Journal of Emergency Management, 18(1), 35-44.
 • Zachariasz, A. (2009). Kształtowanie najbliższego otoczenia Wisły w centrum Krakowa – historia i współczesność. Architektura Krajobrazu, (4), 10-20.
 • Zygmunt, R., Głuszak, M. (2015). Forest Proximity Impact on Undeveloped Land Values: ASpatial Hedonic Study. Forest Policy and Economics, 50, 82-89.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f54a9f6-007c-4d34-b218-fd47f3a97fe9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.