Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 76-84

Article title

Kosztowe aspekty tworzenia rezerw

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Rezerwy w rachunkowości są ważną kategorią nie tylko bilansową, lecz także wynikową. Skutkiem ich utworzenia jest bowiem powstanie kosztów, które wpływają na obniżenie wyniku finansowego jednostki. Kosztowy charakter rezerw powoduje, że jednostki, które chcą wykazać lepszą kondycję finansową i wyższy wynik, unikają ich tworzenia, co z pewnością wpływa na wiarygodność sprawozdania finansowego. Celem artykułu jest prezentacja roli rezerw odnoszonych w koszty firmy w tworzeniu wizerunku jednostki w sprawozdaniu finansowym. Autorki sformułowały hipotezę badawczą: szczegółowe wyjaśnienie kosztów tworzenia rezerw sprzyja czytelności sprawozdania finansowego. Jako narzędzia badawcze przyjęto analizę aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz przykładu praktycznego wykazania rezerw w wybranych sprawozdaniach spółki giełdowej w sprawozdawczości według ustawy o rachunkowości oraz według MSSF.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5f5849d5-128a-4da8-b220-8044c743718e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.