PL EN


2020 | 1/2020 | 77-93
Article title

The labor relations of Ukrainian youth

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
77-93
Physical description
Dates
published
2020-06-16
Contributors
 • National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
 • National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
References
 • Athanasiades C., Figgou L., Flouli A., Gebel M., Gousia K., Högberg B., Kostouli M., Nizalova O., Shapoval N., Sourvinou M., Strandh M., Täht K., Unt M., Voßemer J., Xanthopoulou D., Report on the impact of the institutional setting and policies on the well-being and health of youth in insecure labour market positions in EU-28 and Ukraine, WP No. 7, Tallinn 2016, http://www.exceptproject.eu/working-papers/ (online access: 2.4.2020).
 • Chatchenko T.V., Molodizhne bezrobittya yak odna z vy’znachal’ny’x problem social’no-ekonomichnogo rozvy’tku Ukrayiny’ ta shlyaxy’ jogo vy’rishennya, “Global’ni ta nacional’ni problemy’ ekonomiky’” 2016, Issue 14.
 • Derzhavna sluzhba zaynyatosti, Nadannya posluh dlya molodi. Anality’chni ta staty’sty’chni dani, 2019, https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 (online access: 25.3.2020).
 • Dudin V., 14 sprav pro dy’skry’minaciyu. Krashhy’ cy’taty’, “Social’ny’j Rux” 24 May 2017, http://rev.org.ua/discrimination-cases/ (online access: 2.4.2020).
 • European Commission, Europe 2020: A strategy for smart sustainable and inclusive growth, 2010, https://www.eea.europa.eu/policy-documents/com-2010-2020-europe-2020 (online access: 2.4.2020).
 • European Commission, Joint employment report 2006/2007. Employment in Europe 2007, http://www.pakte.at/attach/JointEmploymentReport_2006-2007.pdf (online access: 2.4.2020).
 • Korotkina L.A., Korobs’ky’j R.V., Ekonomichny’ j mexanizm regulyuvannya ry’nku praci molody’x specialistiv. Aktual’ni problemy’ ekonomichnogo i social’nogo rozvy’tku regionu: Zbirny’ k materialiv regional’noyi naukovo-prakty’chnoyi konferenciyi, Krasnoarmijs’k: KII DonNTU, 2010.
 • Lebedeva L.V., My’trofanova A.S., Problemy’ komercializaciyi sy’stemy’ vy’shhoyi osvity’ v Ukrayini za umov formuvannya postindustrial’nogo ladu, “Biznes Inform” 2017, No. 1.
 • Libanova E.M., Cymbal O.I., Lisogor L., Marchenko I., Yarosh O., Perexid na ry’nok praci molodi Ukrayiny’, Zheneva 2014.
 • Marunich E., 5 stazhuvan’ u krashhy’x kompaniyakh, “Cosmopolitan” 25 December 2017, https://www.cosmo.com.ua/5-stazhirovok-v-top-kompaniyah (online access: 2.4.2020).
 • Ministerstvo Molody i Sportu Ukrainy, Molod’ Ukrayiny’ – 2017. Rezul’taty’ sociologichnogo doslidzhennya, Ternopil 2017.
 • Nikolayeva O., Kvit A., Nizalova O., Sologub I., One in five young people in Ukraine does not have a permanent job: what are the consequences of unemployment at a young age, 19 June 2017, https://dzerkalo.media/news/kojna-pyata-moloda-lyudina-v-ukraini-ne-mae-postiynoi-roboti-yaki-naslidki-bezrobittya-u-molodomu-vits (online access: 2.4.2020).
 • Nikolayeva O., Kvitna G., Nizalova O., Sologub I., Ry’nok v Ukrayini. Bezrobittya sered molodi: dribny’ci abo vy’roky’?, project EXCEPT, 13 June 2017, https://voxukraine.org/uk/bezrobittya-sered-molodi-dribnitsya-chi-virok (online access: 2.4.2020).
 • Torzhevs’ky’j M., Detinizaciya zajnyatosti naselennya v Ukrayini, dy’sertaciya na zdobuttya naukovogo stupenya kandy’data ekonomichny’x nauk, Specialnist 08.00.07, “Demografiya, ekonomika praci, social’na ekonomika i polity’ka” 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f5914e2-344e-4b33-a8a9-5b83995d957c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.