PL EN


2013 | 4 | 2 | 131-143
Article title

Postrzegana jakość w relacji usługowej jako element oceny efektywności w systemie ochrony zdrowia

Content
Title variants
EN
Selected problems in evaluating the effectiveness the health care system. The perceived quality of the service relationship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badanie problematyki oceny efektywności poprzez postrzeganą jakość, wymaga zrozumienia istoty relacji usługowej i jej specyficznego, społecznego charakteru. Działania te istotne są nie tylko dla sektora zdrowia, ponieważ pozwalają tworzyć zestawy miar i tym samym stopniowo poprawiać jakość świadczeń, ale również są ważne dla rozwoju nauk o zarządzaniu. Dalszy rozwój teorio-poznawczy problematyki oceny efektywności będzie jednak zależny od rozwoju sektora społecznego. Pacjenci identyfikują atrybuty postrzeganej jakości usługi zdrowotnej, rolą zaś placówek i ich personelu stawać się będzie usprawnianie procesu świadczenia medycznego.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
131-143
Physical description
Contributors
 • Dr, Zakład Zarządzania Strategicznego, Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, szymon.jopkiewicz@ujk.edu.pl
References
 • 1. Bogus A., Kwiatkowski W., Szablewski A. (1985), Komercjalizacja usług społecznych w opinii ludności, „Polityka Społeczna” nr 8.
 • 2. Bukowska-Piestrzyńska A. (2007), Marketing usług zdrowotnych. Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia pacjenta, CeDeWu, Warszawa.
 • 3. Dobska M., Rogoziński K. (2008), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa.
 • 4. Ehrlich E. (1979), Wstęp do nauki o państwie i prawie, PWN, Warszawa.
 • 5. Elsner D. (1999), Doskonalenie kierowania placówką oświatową, Chorzów.
 • 6. Golinowska S. (2000), Ład instytucjonalny w sferze społecznej, „Working Papers” nr 20, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • 7. Golinowska S. (2004), Pożądane kierunki systemu ochrony zdrowia w Polsce. Między racjonowaniem i racjonalizacją, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Warszawa.
 • 8. Łańcucki J. (2000), Czynniki wpływające na jakość usług profesjonalnych, w: Marketing usług profesjonalnych, t. 2, Rogoziński K. (red.), Wyd. AE, Poznań.
 • 9. Maciąg A., Kuszewski K., Topczewska – Tylińska K., Michalak J. (2007), Rola procesów, standardów i procedur w kształtowaniu jakości świadczeń zdrowotnych, L-medica Press, Bielsko-Biała.
 • 10. Markowski M., Nowacki W., Koronkiewicz A. (1996), Zastosowanie standardów w programie akredytacji szpitali, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Zakład Szpitalnictwa, Warszawa.
 • 11. Nowatorska –Romaniak B. (2002), Marketing usług zdrowotnych, Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • 12. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., (2003), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • 13. Rogoziński K. (2000), Nowy marketing usług, Wyd. AE Poznań.
 • 14. Rudawska I. (2005), Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 15. Rudawska I. (2006), Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 16. Rudawska I. (2007), Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, PWN, Warszawa.
 • 17. Schaff R. (1991), Marketing for Health Services, Heinemann, London.
 • 18. Siwiec J. (2000), Aspekty opieki – wymiary do pomiaru, materiały
 • V Ogólnopolskiej Konferencji Jakość w Opiece Zdrowotnej, Kraków.
 • 19. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia (2003), Dz. U. Nr 45, poz. 391.
 • 20. Zeithmal V., Parasuraman A., Berry L., 1985, A conceptual model of service quality and its implications for future research, „Journal of Marketing” nr 49.
 • 21. Zifko-Baliga G.M., Krampf R.F. (1997), Managing Perceptions of Hospital Quality, „Marketing Health Services” nr 17, cz. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f670d63-fa5a-4848-8112-01709b5942ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.