PL EN


2013 | 1 | 13-19
Article title

Pilne kwestie naprawcze systemu edukacji

Content
Title variants
EN
Urgent Corrective Issues of Educational System
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ten podkreśla znaczenie systemu edukacji z perspektywy kulturowej, podkreśla jednak także, że Polska jest krajem różnych kultur. Autor wylicza też pilne kwestie naprawcze: krytyczne stany i sprawy edukacji, które jego zdaniem nie mogą czekać wiele lat na ich rozwiązanie.
EN
The paper stresses the importance of education system from cultural perspective, it stresses nevertheless also the fact that Poland is a country of different cultures. The author lists urgent corrective issues: critical states and problems of education that, according to his opinion, cannot wait many years to be solved.
Year
Issue
1
Pages
13-19
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
 • Komitet Rozwoju Edukacji Narodowej PAN
References
 • Aviram A., Navigating through the storm. Reinventing education for postmodern democraties; Rotterdam 2010, Sense Publishers.
 • Borowicz R., Krzyminiewska G., Szafraniec K., Młodzi dorośli – paradoksy socjalizacji i rozwoju; Warszawa 1991, IRWIR PAN.
 • Borowicz R., Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia; Olecko 2000, Wszechnica Mazurska.
 • Dolata R., Szkoła – segregacje – nierówności; Warszawa 2008, Wydawnictwo UW.
 • Domalewski J., Mikiewicz P., Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym; Warszawa 2004, IRWiR PAN.
 • Bauman Z., O edukacji – rozmowy z Riccardo Mazzeo; Wrocław 2012, WN DSW.
 • Bernstein B., Odtwarzanie kultury, tłum. Z. Bokszański i A. Piotrowski; Warszawa 1990.
 • Bruner J., Kultura edukacji, tłum. T. Brzostowska-Tereszkiewicz; Kraków 2006, Universitas.
 • Brzezińska A. I., Społeczna psychologia rozwoju; Warszawa 2010, Scholar.
 • Dudzikowa M., Wawrzyniak-Beszterda R. (red.), Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji, t. 1; Kraków 2010, Impuls.
 • Fullan M., Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji, Warszawa2011, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Giroux H., The educational deficit and war on youth (tekst udostępniony przez autora).
 • Gołębniak B. D., Zmiany kształcenia nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność; Toruń-Poznań 1998, Edytor.
 • Gromkowska-Melosik A., Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet – studium dynamiki dostępu; Kraków 2011, Impuls.
 • Kleiber M., Edukacja, nauka i kultura; Nauka, 2012 nr 3.
 • Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2000, Wydawnictwo UWM.
 • Ku perspektywie społeczno-kulturowej w edukacji, red. B. D. Gołębniak i B. Zamorska; Forum Oświatowe, 2012 nr 1(46).
 • Kupisiewicz C., Paradygmaty i wizje reform oświatowych; Warszawa 1964, PWN.
 • Kwieciński Z., Nieuniknione? – Funkcje alfabetyzacji w dorosłości; Toruń-Olsztyn 2002; przedruk w: tenże, Pedagogie postu; Kraków 2012, Impuls, s. 289-362.
 • Lewowicki T., Przemiany oświaty; Warszawa 1994, Żak.
 • Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość, edukacja – migotanie znaczeń; Kraków 2010, Impuls…
 • Mikiewicz P., Społeczne światy szkół średnich. Od trajektorii marginesu do trajektorii elit; Wrocław 2005, Wydawnictwo Naukowe DSWE.
 • Mourshed M., Chijioke C., Barber M., Jak najlepiej doskonalone systemy szkolne na świecie stają się jeszcze lepsze; Warszawa 2012, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (wydawcą oryginału w 2010 roku jest McKinsley and Company).
 • Raport – Polska 2050, Zespół autorsko-redakcyjny: M. Kleiber, J. Kleer, A. P. Wierzbicki, G. Galwas, L. Kuźnicki, Z. Sadowski, Z. Strzelecki; Warszawa 2011, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN.
 • Sadownik A., Na rozstajnych drogach. Studium etnopedagogiczne kontrastowych karier szkolnych młodzieży; Wrocław 2011, Wydawnictwo Naukowe DSW.
 • Szafraniec K., Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji; Warszawa 2012, Instytut Obywatelski.
 • Szafraniec K., Młodzi 2011; Warszawa 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Szkudlarek et al., Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przyczynek do rekonstrukcji pedagogiki kultury; Gdańsk 2012, Wydawnictwo UG.
 • Sztompka P., Frysztacki K., Wprowadzenie, w: Polska na początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, red. K. Frysztacki i P. Sztompka; Warszawa 2012, Polska Akademia Nauk – Komitet Socjologii.
 • Śliwerski B., Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, Warszawa 2009, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-0949
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f68016e-86f3-4e99-aecd-a59ff43e2cb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.