PL EN


2016 | 2/38 | 203-220
Article title

Przebaczenie sobie w kontekście rozwoju osobistego w wieku senioralnym

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Self-forgiveness in the Context of Personal Development in Old Age
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęta została problematyka procesu przebaczenia samemu sobie w kontekście rozwoju osobistego w wieku senioralnym. Proces ten jawi się jako zasadniczy dla przygotowania do konstruktywnego i twórczego bilansu życia na jego ostatnim etapie, a także utrzymania wysokiego poziomu jakości życia. Początkowo ma miejsce analiza pojęcia przebaczenia, które jest najmocniej zakorzenione w tradycji judeochrześcijańskiej, choć analizowane jest także w wymiarze świeckim. Następnie proces ten zostaje odniesiony do starzenia się człowieka i związanych z tym postaw i przeszkód. W końcowej części artykułu rozważania odnoszą się do praktyki pedagogicznej, związanej ze wspomaganiem rozwoju osób dojrzałych, w tym z pracą biograficzną nad osiąganiem samoakceptacji i integracji własnych życiowych doświadczeń.
EN
The article presents the issue of self-forgiveness in the context of personal development in old age. This process is seen as very important for a constructive life review and high quality of life. Initially, there is analysis of the concept of forgiveness, which derives mostly from the Judeo-Christian tradition. Then, the process is related to the human aging and different attitudes and obstacles. In the final part of the article there is a reference to the educational practice, related to supporting the development of the elderly in biographical work.
Year
Volume
Pages
203-220
Physical description
Contributors
References
 • Augustyn, Józef. Sakrament pojednania. Kraków: Wydawnictwo M, 2009.
 • Bugajska, Beata, Celina Timoszyk-Tomczak. Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 2014.
 • Demetrio, Duccio. Zabawa na tle życia – gra autobiograficzna w edukacji dorosłych. Kraków: OW Impuls, 1999.
 • Giulianini, Annalisa. O przebaczeniu czyli jak uleczyć duszę. Kraków, Bratni Zew – Wydawnictwo Franciszkanów, 2010.
 • Grün, Anselm. Przebacz samemu sobie. Kraków: WAM, 2003.
 • Guerin, Paul. Wiek dojrzały jako wyzwanie duchowe. Kraków: eSPe, 2003.
 • Ide, Pascal. Czy możliwe jest przebaczenie? Kraków: WAM, 2000.
 • Matlakiewicz, Alina, Hanna Solarczyk-Szewc. Dorośli uczą się inaczej. Toruń: Wydawnictwo CKU, 2005.
 • Mietzel, Gerd. Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP, 2003.
 • Mrówka, Kazimierz. Filozoficzny sens przebaczenia. Tarnów: Wydawnictwo Biblos, 2008.
 • Lasocińska, Kamila, Joanna Wawrzyniak. Autobiografia jako twórcze wyzwanie. Scenariusze warsztatów biograficznych. Warszawa: WA Żak, 2013.
 • The New Oxford Dictionary of English, red. Judy Pearsall. Oxford: Clarendon Press, 1998.
 • Pelanowski, Augustyn. Umieranie ożywiające – czyli poradnik dla tych, którzy umierać nie chcą, a umrzeć muszą. Wrocław: Oficyna Wydawnicza „W misji”, 2005.
 • Reiland, Rachel. Uratuj mnie. Opowieść o złym życiu i dobrym psychoterapeucie. Poznań: Media Rodzina, 2006.
 • Steuden, Stanisława. Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN, 2011.
 • Słownik Języka Polskiego, t. 2, red. Marek Szymczak. Warszawa: PWN, 2002.
 • Zatorski, Włodzimierz. Przebaczenie. Kraków: SPES, 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f6ab558-a5c7-4b1f-989d-3561c81853ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.