PL EN


2013 | 1(11) | 93-103
Article title

Polski dyskurs prywatności

Content
Title variants
EN
Polish Discourse of Privacy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main hypothesis presented in this article is the very existence of the discourse of privacy that is rooted in culture. This research covers the area of Polish contemporary discourse. The author claims that certain parts of the world of discourse consist of specific genres of speech and cultural scripts that determine the subsequent language choices of those who communicate. The author also implies that privacy as a psycho­‑social feature is relative and it is revealed in a bipolar (PRIVATE – PUBLIC) structure. She implies that there is the migration of the discourse of privacy manifestations from their natural context („internal world“ of an individual, home, family, friends) to the public discourse. Such transgressive behaviour of participants of the „worlds of texts“ is one of the most important features of postmodern contemporaneity.
Keywords
Contributors
 • Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
References
 • Antas J., 2002, Zasady polskiej grzeczności, w: Szpila G., Chłopicki W., red., Język trzeciego tysiąclecia II, t. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, Kraków.
 • Austen J., 2008, Opactwo Northanger, tłum. Partyga E., Warszawa.
 • Chilvers I., 1999, Intimisme, in: Chilvers I., A Dictionary of Twentieth­‑Century Art, Oxford. http://www.encyclopedia.com [dostęp: 15.03.2013].
 • Debray R., 2010, Wprowadzenie do mediologii, Warszawa.
 • Drozdowski R., Krajewski M., red., 2007, Prywatnie o publicznym / publicznie o prywatnym. Poznań.
 • Gajda S., Teoria stylu i stylistyki, w druku.
 • Grochowski G., 2000, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wrocław.
 • Handke K., 1995, Polski język familijny. Opis zjawiska, Warszawa.
 • Jacyno M., 2007, Kultura indywidualizmu, Warszawa.
 • Kita M., 2007, Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości, Katowice.
 • Kita M., Prywatność w naukowym piśmiennictwie filologów / językoznawców, w druku.
 • Kudra A., 2011, Idiostylem w mur, czyli o idiolekcie, idiostylu i krytycznej analizie dyskursu – na przykładzie felietonów Krzysztofa Skiby w tygodniku „Wprost”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, cz. 2: Dziennikarstwo, nr 14.
 • Prost A., Vincent G., red, 2000, Historia życia prywatnego, tłum. Skanina K., Pierchała A., Trojańska E. i in., Wrocław.
 • Ptaszek G., 2007, Talk show. Szczerość na ekranie?, Warszawa.
 • Pułka L., 2010, Utracona prywatność. U progu XX­‑wiecznej ekspansji mediów. Studia antropologiczne, Wrocław.
 • Sohn A.-M., 1996: Chrysalides: Femmes dans la vie privée (XIX–XX siècles), Paris.
 • Sokół M., Sokół R., 2008, Blog: więcej niż internetowy pamiętnik, Gliwice.
 • Stawiak­‑Ososińska M., 2009, Ponętna, uległa, akuratna… Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników), Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f6f2f8b-4baf-4027-a19e-0250a6082024
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.