PL EN


2013 | 155 | 275-299
Article title

Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców w latach 2007-2011

Authors
Content
Title variants
EN
Transaction s of real estates purchases by foreign citizens in Poland in 2007-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the paper is to perform analysis of changes in level of real estates' purchases by foreign citizens in Poland in 2007-2011. Moreover the author tries to describe origins of trends in this statistics. The basis for analysis is data published in yearly Report of Ministry of Interior concerning fulfillment of the act on purchases of real estates by foreign citizens. The act establishes protective measures in order to control especially purchases of ground plots by foreign citizens. On one hand it is observed that liberal regulations concerning investments by foreign entities are implemented in Poland and on the other hand the act includes specified limitations to purchases of real estates (including ground plots) that in some situations can become the basis for economic activity
Year
Volume
155
Pages
275-299
Physical description
Contributors
author
References
 • Hartwich F.: Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców. Bydgoszcz 2010.
 • Jagielski J.: Status prawny cudzoziemca w Polsce. Warszawa 1997.
 • Kawecka-Pysz J.: Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Kraków 2004.
 • Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa 2006.
 • Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - aspekty prawne i negocjacyjne. Red. C. Herma. Warszawa 2002.
 • Niemczyk R.: Gospodarka i obrót nieruchomościami. Warszawa 2009.
 • Nieruchomości w Polsce: pośrednictwo i zarządzanie. Red. W.J. Brzeski, D. Cichoń, K. Jurek, B. Rogatko. Warszawa-Kraków 2007.
 • Rudnicki S.: Własność nieruchomości. Warszawa 2007.
 • Skoczylas J.J., Szlęzak E.: Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców. Warszawa 2010.
 • Wereśniak-Masri I.: Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz. Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Dz.U. z 2011 r., nr 264, poz. 1573 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Dz.U. z 2004 r., nr 167, poz. 1758 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Dz.U. z 2000 r., nr 28, poz. 353 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Dz.U. z 1999 r., nr 101, poz. 1178.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Dz.U. z 2011 r., nr 80, poz. 432.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 903 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f7dd698-d7e8-43f9-84ee-be6077941dc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.