PL EN


2014 | 2(28) | 31-61
Article title

From the green movement to a party. The Effect of the crisis and democratic movements in Hungary

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
General political, economic and moral crises began in Hungary in 2006, after the prime minister’s speech about the real state of the Hungarian economy was delivered. Fidesz, the then largest opposition party refused any further cooperation with the government and started to attack the governing socialist‑liberal coalition. After four years of permanent campaign against the socialists, Fidesz won the elections in 2010 and started to rearrange the whole political and social system in Hungary. Parallel to that, the appearance of social movements in Hungary can clearly be understood as a reply to crisis phenomena, whether they are left‑leaning organisations, green‑ecological, critical of globalisation (“globcrit”) or far‑right, fascistoid groups and networks. One part of the green‑ecologial movement was formed into a party and was named as Politics Can Be Different (LMP), but after 2010 other organizations appeared such as Szolidaritás, an organisation established with reference to the Polish example, with a trade union background, Milla (One Million for Press Freedom), 4K (Movement for the Fourth Republic) and HaHa (Students’ Network), the Hungarian Two‑tailed Dog Party (MKKP) and the Hungarian Pirate Party.
Contributors
author
 • University of Pécs
References
 • Artner A., Globalizáció alulnézetben – Elnyomott csoportok – lázadó mozgalmak, Budapest 2006.
 • Bell D., The Coming of Post‑Industrial Society: a Venture in Social Forecasting, New York 1973.
 • Boda Z., Globális ökopolitika, Budapest 2004.
 • Dahrendorf R., A modern társadalmi konfliktus, Budapest 1994.
 • Dahrendorf R., Egy új rend nyomában. Előadások a szabadság politikájáról a 21. században, Budapest 2004.
 • Gergely G., ‘A hazai zöld civil szerveződések szerepe, lehetőségei a helyi környezeti konfliktusok megoldásában – Stratégiai perek: szűkülő mozgástér?’, in Tér és társadalom, XXIII, Nr. 3, Budapest 2009.
 • Gerő M, ‘El kéne foglalni valamit… Az Occupy Wall Street és a hallgatói mozgalom’, in Tarka ellenállás. Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek, ed. by P. Krasztev, V. T. Jon, Budapest 2013.
 • Glied V., ‘Civil szervezetek szerepe a környezeti ügyekben a dél‑dunántúli régióban’, in Civil Szemle, Vol. IV, Nr. 4, Budapest 2009.
 • Habermas J., A kommunikatív cselekvés elmélete, Budapest 2011.
 • Habermas J., Válogatott tanulmányok, Budapest 1994.
 • Kákai L., Önkormányzunk értetek, de nélkületek!, Budapest 2004.
 • Kuosa T., ‘Towards the Dynamic Paradigm of Futures Research’, in Sarja/Series A‑8, Turku 2009, at <http://info.tse.fi/julkaisut/vk/Ae8_2009.pdf>.
 • Lányi A., Porcelán az elefántboltban – Az ökológiai politika kezdetei Magyarországon, Budapest 2009.
 • Marshall M. G., Gurr T. R., Peace and Conflict. A Global Survey of Armed Conflicts, Self‑Determination Movements, and Democracy, CIDCM Center for International Development & Conflict Management, University of Maryland, College Park 2005.
 • Márkus E., ‘Civilek a sajtóban – közmegítélés’, in Civil Szemle, Nr. 1‑2, Budapest 2009.
 • Melucci,A., Challenging Codes. Collective Action in the Information Age, Cambridge 1996.
 • Mező F., ‘A társadalmi mozgalmak és az ellenállás területei’, in Magyar tudomány, Új folyam, XLIV, Nr. 10 (October), Budapest 1999.
 • Mikecz D., ‘Az ellenállás kultúrája. Kultúra, identitás a mozgalomkutatás kultúrájában’, in Politikatudományi Szemle XIX/2, Budapest 2010.
 • Mikecz D., ‘Köztér és köztársaság: 4K’, in Tarka ellenállás. Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek, ed. by P. Krasztev, V. T. Jon, Budapest 2013.
 • Mikecz D., ‘Új pártok, változó mozgalmak’, in Van irány? Trendek a magyar politikában, ed. by Z. Boda, A. Körösényi, Budapest 2012.
 • Móra V., ‘A zöldek (környezet‑, természet- és állatvédő szervezetek)’, in Civil Szemle, Vol. V, Nr. 1‑2, Budapest 2008.
 • Pánovics A., ‘Régiós civil fejlesztési források felé – félúton’, in Stratégiák – civilek – politikák a Dél‑Dunántúlon tanulmánykötet, ed. by Pécs Green Circle, Pécs 2011.
 • Petőcz G., ‘Milla: őrkutya, vagy vadászkutya?’, in Tarka ellenállás, Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek, ed. by P. Krasztev, V. T. Jonl, Budapest 2013.
 • Szabó M., ‘A zöld mozgalmak és polgári kezdeményezések Magyarországon: kutatási problémák, módszertan, elmélet’, in Környezetvédelmi civil kezdeményezések Magyarországon, ed. by M. Szabó, Budapest 1999.
 • Szabó M., Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás, Budapest 2001.
 • TEEN. Farkas I., Gerencsér B., Kalas G., Oprics J., eds. Társadalmi Egyeztetési Eljárási Normarendszere (TEEN). Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány,
 • a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTvSz), Reflex Környezetvédő Egyesület 2006.
 • Tóth A., ‘LMP: kísérlet a politikai tér újraalkotására’, in Tarka ellenállás. Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek, ed. by P. Krasztev, V. T. Jon, Budapest 2013.
 • Vári G., ‘A Szolidaritás útja’, in Tarka ellenállás. Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek, ed. by P. Krasztev, V. T. Jon, Budapest 2013.
 • Zapf W., Modernizáció, jólét, átmenet, Budapest 2002.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f7f0a33-c875-42e8-9c9f-3baa5bad78db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.