PL EN


2017 | 02 | 249-262
Article title

Wpływ św. Bazylego Wielkiego na trynitologię

Content
Title variants
EN
The influence of Saint Basil the Great on trinitology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teologia trynitarna stanowi fundament wiary. Artykuł podejmuje próbę zobrazowania wpływu jaki na teologię trynitarną i dogmat o Trójcy Świętej wywarł św Bazyli Wielki, jeden z wielkich Ojców Kapadockich. Św. Bazyli Wielki żył w trudnym okresie historii. Borykając się z herezjami opracował on podstawy terminologii teologicznej. Korzystał przy tym z dorobku filozofów dostosowując i zmieniając znaczenie słów przez nich używanych. Poprzez takie działania naraził się na krytykę innych biskupów. Pozostając jednak nieugiętym dał podwaliny definicjom dogmatyczny, Soborów Powszechnych. Terminologia wprowadzona przez Świętego jest aktualna i używana w teologii po dziś dzień.
EN
Trinitarian theology is basis of faith. The article shows the influence of Saint Basil the Great, one of great Cappadocian Fathers, on Triniratian theology and the dogma of the Holy Trinity. He lived in difficult period of time. Struggling against heresies he developed the basis for theological terminology. He used the achievements of philosophers, adapted and changed the meaning of words they used. Through such actions he was criticized by other bishops. He gave the basis for the dogmatic definitions of the Ecumenical Councils and terminology. Terms, he introduced, are used in theology to this day.
Year
Volume
02
Pages
249-262
Physical description
Contributors
References
 • Bazyli Wielki, Święty. 1972. Listy. Tłum. Włodzimierz Krzyżaniak. Warszawa: PAX.
 • Bazyli Wielki, Święty. 1999. O Duchu Świętym. Tłum. Alina Brzóstkowska. Warszawa. PAX.
 • Drączkowski, Franciszek. 1998. Patrologia. Lublin: Bernardinum.
 • Grzegorz z Nazjanzu, Święty. 1993. Listy. Tłum. Jan Stahr. Poznań: POK.
 • Hojnowski, Jan. 1995. Mądrość ojców kościoła. Kraków: SPES.
 • Hrycuniak, Sawa. 2003. „System trynitarny św. Bazylego Wielkiego i Kapadocejczyków”. W Chrystus najwierniejszy przyjaciel człowieka. Warszawa: Warszawska Metropolia Prawosławna.
 • Василий Великий. 2007. Писма. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Dostęp 2015.08.23. http://www.golden ship.ru/knigi/1/Vasiliu_v_pisma_D.htm#_Toc222909091
 • Мейендорф, Иоанн. 2007. Введение в Святоотеческое Богословие. Минск: Лучи Софии.
 • Михайлов, Петр. 2009. „Василий Великий”. W Православная энциклопедия. Dostęp 2015.08.23. http://www.pravenc.ru/text/150791.html.
 • Спасский Анатолий. 1914. История догматических движений. Сергиев Посад. Dostęp 2015.08.23. http://books.tr200.ru/v.php?&id=239591&p=0.
 • Флоровский, Георгий. 1999. Восточные Отцы IV-VIII веков. Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f860036-844e-4ee0-b840-859689725462
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.