PL EN


2017 | 6 | 165-177
Article title

Создание Третьей Бригады Легионов Польских. Обстоятельства создания и обзор снаряжения

Content
Title variants
EN
Constitution of 3rd Brigade of the Polish Legions. The circumstances of the uprising and retrospective equipment
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The aim of this work is not be exhaustive, but merely a subjective show the history of military formations existing in the years 1915-1917 he was the Third Brigade of the Polish Legions. On the basis of archival materials and scientific literature the author presents the constitution of the unit, which played an important role in the struggle for Polish independence in the First World War. The work is presented in both aspects of the purely military and political background related to the struggle for Polish Legions character. Initially, the author puts forward for consideration a preliminary reflection. Then present the formation of Polish organization of shooting in Galicia. In the next part discusses the circumstances surrounding the creation and the beginnings of the Polish Legions and the genesis of the Third Brigade of the Polish Legions. At the end of the focuses its attention on uniforms and equipment Legions.
Year
Issue
6
Pages
165-177
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Institute of Social Sciences and Security, Faculty of Humanities, Siedlce University, slao90@o2.pl
 • Institute of Social Sciences and Security, Faculty of Humanities, Siedlce University, pulik-av@bk.ru
References
 • CAW, Rozkazy Komendy III Brygady, Rozkaz Komendy III Brygady nr. 11, Kwatera 13 I 1916, sygn. I 120.26.11a.
 • CAW, akta komendy III Brygady, raport o stanie uzbrojenia z 21 III 1916 roku, sygn. I 120.26.22.
 • CAW, akta komendy III brygady, referat techniczny i amunicyjny, raport o stanie uzbrojenia z 21 III 1916 r., sygn. I 120.26.22.
 • CAW, Akta Komendy III Brygady, referat techniczny i amunicyjny, Raport o stanie uzbrojenia z 21 III 1916 r., sygn. I 120.26.22.
 • CAW, Rozkazy Komendy III Brygady, Rozkaz Komendy III Brygady nr.11 z 13 i 1916r., sygn. I 120.26.11a.
 • CAW, Rozkazy Komendy III Brygady, Rozkaz Komendy III Brygady, kwatera 8 I 1916, sygn. I 120.26.11a.
 • CAW, Rozkazy oficerskie Komendy III Brygady, Rozkaz nr.3, Piotrków 9 IX 1915 r., sygn. I 120.26.10
 • CZEPIEC T. (1916), Organizacja Legionów, Radom.
 • DĄBROWSKI J. (1937), Wielka Wojna 1914 – 1918 Tom I, Warszawa.
 • FORD R. (1999), Historia broni maszynowej od roku 1860 do czasów współczesnych, Warszawa.
 • GARLICKI A. (1988), Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa.
 • SKARBEK E. (1937), Historia 6 – ego pułku piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Tom I Tradycja, Warszawa.
 • HOLZER J., MOLENDA J. (1973), Polska w pierwszej wojnie światowej, Warszawa.
 • KLIMECKI M. (1986), Legiony Polskie 1914-1916, [в:] Wojsko Polskie 1914-1922, B. POLAK (ред.), Koszalin, 75-94.
 • KONSTANKIEWICZ A. (1995), Uzbrojenie polskich formacji wojskowych w I wojnie światowej, „Studia i materiały do historii wojskowości” 37, 11-27.
 • KROCZYŃSKI H. (1986), Umundurowanie polskich formacji wojskowych w latach 1914 – 1922 [в:] Wojsko Polskie 1914-1922, B. POLAK (ред.), Koszalin, 234-248.
 • KUKAWSKI L. (1985), Umundurowanie kawalerii Legionów Polskich w latach 1912 – 1918, „Dawna barwa i broń” 8 (specjalny), 15-27.
 • MARCINIAK T. (1915), Legiony Polskie 16 VIII 1914-16 VIII 1915 (dokumenty), Piotrków.
 • LEWICKI A. (1929), Zarys Historii wojennej 4 – go pułku piechoty Legionów, Warszawa.
 • MATUSZEWSKI R. (2000), Karabiny Mausera cz. I, „Militaria i fakt” 2, 29-33.
 • MATUSZEWSKI R., WOJCIECHOWSKI I. J. (1986), Karabin Mannlicher wz. 1895, Warszawa.
 • MATUSZEWSKI R., WOJCIECHOWSKI I. J. (1986), Karabin Mauser wz. 1898, Warszawa.
 • MILEWSKA W., NOWAK J.T., ZIENTARA M. (1998), Legiony Polskie. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków.
 • NOWAKOWSKI T. (1992a), Armia austro-węgierska 1908-1918, Warszawa.
 • NOWAKOWSKI T. (1992), Karabin systemu Schwarzlosego – dzieje niezwykłej konstrukcji, „Nowa Technika Wojskowa” 3.9, 11-14.
 • PIŁSUDSKA A. (1989), Wspomnienia, Warszawa.
 • SULEJA W. (1997), Kosynierzy i Strzelcy. Rzecz o irredencie, Wrocław.
 • WIELECKI H. (1985), Dzieje polskiej rogatywki, Warszawa.
 • WIELECKI H. (1985a), Sprawa munduru polskich formacji wojskowych w latach 1912-1918, „Muzealnictwo wojskowe”, t. 3, Warszawa, 239-276.
 • WOJCIECHOWSKI I.J. (1982), Karabin Mosin wz 1891, Warszawa.
 • WRZOSEK M. (1990), Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f880741-156c-4fe6-a820-e2011b0e3165
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.