PL EN


2017 | 3(53) | 148-172
Article title

CONSUMPTION PATTERNS OF FOREIGN TOURISTS IN POLAND TRAVELLING WITH LCCS AND THEIR ECONOMIC EFFECTS IN THE LIGHT OF THE RESULTS OF A PILOT SURVEY

Content
Title variants
PL
Struktura konsumpcji turystów zagranicznych w Polsce podróżujących tanimi liniami lotniczymi i jej efekty ekonomiczne w świetle wyników badania pilotażowego
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article aims to present and interpret the results of a pilot survey carried out among passengers at the Warsaw Modlin Airport in 2016. It is discussed in the context of the development of the Polish airline market in recent years, selected elements of its structure and changes thereof. Flights to and from the Modlin airport are solely operated by low-cost airlines, which significantly facilitates access to and the separation of the group of passengers who do not permanently reside in Poland (defined as foreign visitors) as well as determining their characteristics. The survey whose main results are presented below was a pilot study, designed as the first stage of a larger research project mostly aimed at estimating the impact of inbound tourist traffic served by LCCs on the economy and, indirectly, also on public finance (the budget, taxes). The objective of the first stage of the survey referred to in the article was to test the hypothesis that LCC passengers permanently residing abroad had attributes which called for further research. Taking into consideration a number of important criteria, their image does not significantly differ from the characteristics of all tourists visiting Poland. Neither do they account for a marginal share of air transport in the low-cost segment. In the opinion of the Author, the hypothesis was confirmed by the pilot survey results.
PL
Artykuł ma na celu zaprezentowanie i zinterpretowanie wyników badania pilotażowego przeprowadzonego wśród pasażerów w porcie lotniczym w Modlinie w roku 2016. Jest ono omawiane w kontekście rozwoju polskiego rynku lotniczego w ostatnich latach, wybranych elementów jego struktury i jej zmian. Loty do i z portu lotniczego w Modlinie są obsługiwane wyłącznie przez tanie linie lotnicze, co znacznie ułatwia dostęp i wyodrębnienie grupy pasażerów, którzy nie mieszkają na stałe w Polsce (określani jako goście zagraniczni), jak również ustalenie ich charakterystyk. Badanie, którego główne wyniki są prezentowane poniżej, było badaniem pilotażowym pomyślanym jako pierwszy etap większego projektu badawczego, przede wszystkim mającego na celu oszacowanie wpływu turystyki przyjazdowej obsługiwanej przez tanie linie lotnicze na gospodarkę i, pośrednio, na finanse publiczne (budżet, podatki). Celem pierwszego etapu badania, o którym jest mowa w artykule, było sprawdzenie hipotezy, że pasażerowie tanich linii lotniczych stale mieszkających za granicą posiadają cechy wymagające dalszych badań. Biorąc pod uwagę liczbę istotnych kryteriów, ich wizerunek nie różni się znacznie cech wszystkich turystów odwiedzających Polskę, ani też nie stanowią one marginalnego udziału transportu lotniczego w segmencie niskokosztowym. Zdaniem autorów wyniki badania pilotażowego potwierdziły postawioną hipotezę.
Year
Issue
Pages
148-172
Physical description
Contributors
References
 • Doganis R. (2001), The Airline Business in the 21st century, Routledge Taylor & Francis Group, London & New York.
 • Doganis R. (2002), Flying Off Course; 3rd Edition, The Economics of International Airlines, Routledge Taylor & Francis Group, London & New York.
 • Dziedzic E. (2015), Segmentacja rynku turystycznego, (in:) Dziedzic E. (Ed.), Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, Polska Organizacja Turystyczna, Warsaw.
 • Dziedzic T. (2014), Rynek lotniczy 2014/Air Transport Market 2014, SGTiR, Warszaw.
 • Fleming K., Tacker Th., Vasigh B. (2013), Introduction to Air Transport Economics, From Theory to Applications, Second Edition, Ashgate, Publishing Ltd. Surrey.
 • Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Olechnicki K., Załęcki P. (2002), Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń.
 • Ruciński A. (2008), Transport lotniczy jako czynnik konkurencyjności i rozwoju polskich regionów, (in:) Ruciński A. (Ed.), Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Tłoczyński D. (2008), Liberalizacja a funkcjonowanie polskich portów lotniczych, (in:) Ruciński A. (Ed.), Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku, (April 2016); study of the Ministry of Sport and Tourism (MSiT) based on MSiT/GUS/NBP surveys. Material published at the website: ms.gov.pl.
 • elfaa.com. (2016).
 • nbp.gov.pl. (2016).
 • Unpublished results of surveys carried out by the Management of the Warsaw Modlin
 • Airport (2016).
 • ulc.gov.pl (2016).
 • UNWTO Glossary of Tourism Terms (last update February 2014). Material published
 • at the website: unwto.org.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f8b8590-b063-48e7-8dd6-46e7bad0fd8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.