PL EN


2017 | XIX/1 | 137–150
Article title

Czy nauczyciel wczesnej edukacji może być wzorem porozumiewania się w języku ojczystym? Rozważania o (nie)kompetencjach językowych studentów pedagogiki

Title variants
EN
Is a teacher of early education a role model to follow in communicating in the mother tongue ? On linguistic (in)competence of pedagogy students
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the goals of an early education teacher is to support language development of children. The aim of the research presented in this article was to determine whether the candidates for teachers, students of pedagogy, will be able to meet this challenge. The first part of the research, the survey, concerns self-assessment of the students in the area of communication in their mother tongue. In the second part language papers of the students were analyzed to determine their real language skills. The results indicate disproportionately high self-assessment of the students in relation to their knowledge and skills, which poses a threat to the quality of early education. An incompetent teacher cannot be a role model of mother tongue communication. What is more, such a teacher is not able to consciously form language and communication skills, which leads to reproduction of ignorance.
PL
Jednym z zadań nauczyciela wczesnej edukacji jest wpieranie rozwoju językowego dziecka. Celem badań prezentowanych w niniejszym tekście było ustalenie, czy kandydaci na nauczycieli-studenci pedagogiki będą w stanie sprostać temu zadaniu. Pierwsza część badań, o charakterze sondażowym, dotyczyła samooceny studentów w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym. W drugiej części zanalizowano prace o charakterze językowym przygotowane przez osoby badane, aby określić rzeczywisty poziom ich kompetencji. Wyniki wskazują, iż samoocena studentów jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do wiedzy i umiejętności, co należy traktować jako zagrożenie dla jakości edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Niekompetentny nauczyciel nie tylko nie może być wzorem porozumiewania się w języku ojczystym, ale także nie jest w stanie świadomie kształtować kompetencji językowych i komunikacyjnych, co prowadzi do reprodukcji niewiedzy.
Year
Issue
Pages
137–150
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fa474dc-67ce-48ea-9eba-eb407595c311
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.