PL EN


2019 | 9 | 285-296
Article title

Pomoc publiczna na przykładzie wybranych polskich spółek

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony tematyce pomocy publicznej. Na początku została przedstawiona definicja pomocy publicznej oraz różne jej formy. Opisane zostały również rodzaje pomocy oraz ważna zasada w tej dziedzinie de minimis. Celem artykułu było przybliżenie pojęcia pomocy publicznej oraz stwierdzenie słuszności jej przyznawania upadającym, polskim spółkom. Jako przykłady pomocy publicznej w ostatniej części posłużyły Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Przewozy Regionalne. W tej części artykułu podane zostały informacje ogólne o spółkach oraz przedstawione przyczyny zaistniałych problemów. Ponadto, analizie zostały poddane ich sprawozdania finansowe, zarówno przed, jak i po dokonanym dzięki udzielonej pomocy procesom restrukturyzacyjnym.
EN
The article was devoted to the subject of state aid. The first part presents the definition of state aid and its various forms. The types of aid and an important principle in this fieldde minimis have also been described. The aim of the article was to present the concept of state aid and to state it vadility to award it to collapsed Polish companies.As examples of public aid, in the last part were used by LOT Polish Airlines and Przewozy Regionalne. This part of the article provides general information about companies and the causeof the problems.In addition, their financial statements have been analyzed, both before and after the restructuring processes made thanks to the provided state aid.
Year
Issue
9
Pages
285-296
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5facc1a5-72af-42fa-9640-119a44553eec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.