PL EN


Journal
2015 | 1(7) | 173-189
Article title

Prezentacja struktury formalnej MDA

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Presentation of the MDA Formal Structure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analizy formalne gier służą zarówno publicystom piszącym teksty krytyczne o grach, jak i twórcom doskonalącym swój warsztat na podstawie wydanych już tytułów. Jednakże dyscyplina game studies wytworzyła niewiele narzędzi badawczych służących całościowej analizie gier komputerowych. Prezentowany tekst ma na celu przybliżenie struktury MDA (Mechanics, Dynamics, Aesthetics) – formalnej metody służącej projektowaniu i badaniu gier stworzonej przez Robin Hunicke, Marca LeBlanca i Roberta Zubeka. Za obiekt analizy służy polska gra przygodowa The Vanishing of Ethan Carter studia The Astronauts. W pracy analizuję relację systemu reguł gry (mechanics), wynikających z tego wzorów interakcji gracz-gra (dynamics) oraz warstwy estetycznej (aesthetics) z przyjemnościami, jakie gracz czerpie z gry. Posiłkując się kategoriami L. Konzacka, metodami badań gier M. Consalvo i N. Duttona oraz zmodyfikowaną na potrzeby użytku na gruncie polskim strukturą MDA, przedstawiam możliwości strukturalnej analizy systemu reguł gry. Artykuł ma na celu prezentację i ocenę struktury MDA, a także jej wprowadzenie do polskiej ludologii.
EN
The formal analysis of games is used by both game journalists writing their critiques and game designers dismantling titles already published. However, game studies have not created many tools for the complete analysis of game systems. This article aims to introduce the MDA (Mechanics, Dynamics, Aesthetics) structure – a formal method for game research and design created by Robin Hunicke, Marc LeBlanc and Robert Zubek. The object of analysis will be a recently published Polish adventure game – The Vanishing of Ethan Carter from the studio The Astronauts. In this paper I will analyze the relations between the mechanics system, human-game interactions (dynamics), aesthetics of the game and the types of pleasure the game is offering. With the help of L. Konzack’s categories, research methods of M. Consalvo and N. Dutton and MDA structure modified for the Polish user, I will present the possibilities of formal analysis of the game rules system. The paper aims to present, evaluate and introduce the MDA into Polish academia.
Journal
Year
Issue
Pages
173-189
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Aarseth, E. J. (2010). Badanie zabawy: metodologia analizy gier (tłum. M. Filiciak). W: R. Zielińska (red.), Światy z pikseli. Antologia studiów nad grami komputerowymi (wybór i koncepcja: M. Filiciak). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Adams, E., Dormans, J. (2012) Game Mechanics: Advanced Game Design. San Francisco: New Riders.
 • Brathwaite, B., Schreiber, I. (2008). Challenges for Game Designers. Hingham: Cengage Learning, Inc.
 • Consalvo, M., Dutton, N. (2006). Game analysis: Developing a methodological toolkit for the qualitative study of games. Game Studies, 6(1). Online: <http://gamestudies.org/0601/articles/consalvo_dutton>.
 • Crawford, C. (2003). Chris Crawford on Game Design. Indianopolis: New Riders Publishing.
 • Gage, Z. (2014). Kissing vs. Killing: How Shadow of Mordor Fails at Explaining the Difference. Online: <http://www.polygon.com/2014/10/1/6880061/shadow-mordor-kissing-design>.
 • Owen, G. S. (2014) How to Enter ‘The Terminus,’ a Secret Area Destiny Is Saving For DLC Next Year. Online: <http://www.polygon.com/2014/10/8/6946021/destiny-dlc-expansion-glitch-secret-area>.
 • Hunicke, R., LeBlanc, M., Zubek, R. (2004). MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. Workshop on Challenges in Game AI.
 • Konzack, L. (2002) Computer Game Criticism: A Method for Computer Game Analysis. F. Mäyrä (red.), Proceedings of Computer Games and Digital Cultures Conference. Tampere: Tampere University Press.
 • Koster, R. (2005). A Theory of Fun in Game Design. Scottsdale: Paraglyph Press.
 • Majewski, J. (2014). Transmitting and preserving cultural knowledge through open-world role-playing games. Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives, 1(3), 130–136.
 • Schell, J. (2008). The Art of Game Design: A Book of Lenses. Boston: CRC Press.
 • Sicart, M. (2008). Defining Game Mechanics. Game Studies, 2(8). Online: <http://gamestudies.org/0802/articles/sicart>.
Notes
Data dostępu do źródeł internetowych: 1 grudnia 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4555
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fb2de0c-a309-43d7-8886-beeab97bd7da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.