PL EN


2017 | 8 | 2 | 262-277
Article title

Aspekty edukacyjne wirtualnych światów. Aplikacja Second Life

Content
Title variants
EN
Educational Aspects of Virtual Worlds. The Application of Second Life
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na trójwymiarowych środowiskach wirtualnych i ich funkcjonalności edukacyjnej na przykładzie świata Second Life. Wbrew opiniom pojawiającym się od czasu do czasu w literaturze przedmiotu światy wirtualne 3D nie odchodzą w przeszłość, przynajmniej nie w sektorze edukacyjnym. Autorzy artykułu próbują to wykazać, przedstawiając różne aspekty Second Life w zastosowaniach dydaktycznych, naukowych, a także kulturowo-poznawczych. Tytułem wprowadzenia została przedstawiona konstrukcja logiczna światów wirtualnych. Następnie zostały przybliżone wybrane aspekty infrastruktury i nawigacji w świecie wirtualnym. Odrębna część poświęcona jest wątkowi polskiemu, a mianowicie polskim wyspom, co zostało poparte krótką analizą statystyczną z perspektywy użytkownika. W kolejnej części zostały omówione afordancje świata wirtualnego 3D na przykładzie nauki języków obcych. Jest tam mowa o edukacji językowej na przykładach zarówno nieformalnych i okazjonalnych, jak i zinstytucjonalizowanych i sformalizowanych. Autorzy zwracają też uwagę na wirtualne realizacje obiektów i miejsc o charakterze kulturalnym lub turystycznym. Artykuł wieńczy krótka analiza opinii na temat światów wirtualnych typu Second Life oparta na literaturze przedmiotu.
EN
The article focuses on three-dimensional virtual environments and their educational functionality, on the example of Second Life. As opposed to some opinions raised in the literature recently, 3D virtual worlds are not passe yet, at least in the educational sector. The authors of the article attempt to support the thesis above and present different aspects of Second Life in educational, scientific, cultural and cognitional applications. To begin with, a logical construction of virtual worlds is given. Then, some infrastructural and navigational characteristics is presented. The next part of the article is devoted to Polish spots in Second Life, which is supported with some statistics and user analysis. Then, some affordances of 3D virtual worlds are discussed with reference to foreign language learning. Some examples are given of informal and occasional language learning as well as formalized an institutionalized language education. The following part is devoted to virtual tourism and popular spots to visit in Second Life. Finally, general opinions on the values and limitations of 3D worlds are compiled, based on the literature.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
262-277
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Polska
 • Politechnika Gdańska, Centrum Języków Obcych, Polska
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Polska
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Polska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, Polska
author
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Polska
References
 • Beard, L., Wilson, K., Morra, D., Kellan, J. (2009). A Survey of Health-Related Activities on Second Life. Journal Medical Internet Research, 11 (2), e.17.
 • Biggs, B. (2009). Second Life: How may it augment our first (learning) life? Pobrane z: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:13v5sBIIAg4J:littlepig.org.uk/texts/sl_report.pdf+&cd=19&hl=pl&ct=clnk&gl=us&client=firefox-b (25.06.2016).
 • Boulos, M.N.K., Hetherington, L., Wheeler, S. (2007). Second Life: An Overview of the Potential of 3-D Virtual Worlds in Medical and Health Education. Health Information & Libraries Journal, 24 (4).
 • Cypris Village. Pobrane z: http://maps.secondlife.com/secondlife/Wellston/166/109/23 (18.07.2016).
 • Hollywood. Pobrane z: http://maps.secondlife.com/secondlife/Hollywood/153/77/24 (17.07.2016).
 • Huang, Y-C., Backman, S.J., McGuire, F.A., Backman, K.F., Chang, L.-L. (2013). Second Life: The Potential of 3D Virtual Worlds in Travel and Tourism Industry. Tourism Analysis, 18 (4), 233–245.
 • Immerse Learning. Pobrane z: https://www.immerselearning.com (19.07.2016).
 • Machu Picchu. Pobrane z: http://maps.secondlife.com/secondlife/USMP%203D/223/111/4 (21.07.2016).
 • Mennecke, B.E., McNeil, D., Ganis, M., Roche, E.M., Bray, D.A., Konsynski, B., Townsen, A.M., Lester, J. (2008). Second Life and Other Virtual Worlds: A Roadmap for Research. Communications of the Association for Information Systems, 22. Pobrane z:https://web-cache.googleusercontent.com/search?q=cache:fsr5pQkYVq4J:https://www.bus.iastate.edu/mennecke/CAIS-Vol22-Article20.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=us&client=firefox-b (25.06.2016).
 • Parcela w Second Life. Pobrane z: http://wiki.secondlife.com/wiki/Parcel (19.07.2016).
 • Red Square, Virtual Moscow. Pobrane z: http://maps.secondlife.com/secondlife/Moscow%20Island/ 234/178/22 (18.07.2016). Robbins, S., Antoine, D. (2007). Second Life w nauczaniu. e-Mentor, 4 (21). Pobrane z: www.e-mentor.edu.pl (19.07.2016).
 • The 1920s Berlin Project. Pobrane z: http://maps.secondlife.com/secondlife/1920s%20Berlin% 20Project/249/224/1931 (18.07.2016).
 • Topol, P. (2011a). Nauka języka w Second Life? Tak! Ale czym? (Wybór narzędzi). W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), Koncepcje i praktyka e-edukacji. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Topol, P. (2011b). Nowe obszary edukacji – trójwymiarowe światy wirtualne. W: A. Cybal-Michalska, W. Segiet, D. Kopeć (red.), Studia z pedagogiki i nauk pogranicza (s. 63–79). Poznań: Wyd. UAM.
 • Topol, P. (2013a). Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych. Poznań: Wyd. UAM.
 • Topol, P. (2013b). Polska w edukacyjnej przestrzeni Second Life. Neodidagmata 35, Poznań.
 • Torno, V. (2011). Virtual Worlds, Real Life and Tourism. A Case Study on Second Life. London: King’s College.
 • VIRTLANTIS. Pobrane z: http://maps.secondlife.com/secondlife/VIRTLANTIS%20Community/ 179/155/22 (18.07.2016).
 • Wenecja. Pobrane z: http://maps.secondlife.com/secondlife/Yumix%20Prada/235/163/22 (21.07.2016).
 • Wielki Kanion Kolorado. Pobrane z: http://maps.secondlife.com/secondlife/Grand%20Canyon/120/ 219/111 (21.07.2016).
 • Wielki Mur Chiński. Pobrane z: http://maps.secondlife.com/secondlife/Ziczac/184/176/152 (22.07.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fb92272-36ec-4cf7-b3f7-bd9866a5cff7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.