PL EN


2019 | 66 | 6: Teologia pastoralna | 97-113
Article title

Ziemia święta – „piąta Ewangelia” w odniesieniu do pielgrzymowania

Content
Title variants
EN
Holy Land the Fifth Gospel Related to the Pilgrimage
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
What is referred to as the fifth Gospel is the tangible and intangible memorabilia from the area of the present-day Holy Land. The buildings, landscape, nature, social atmosphere and customs cultivated till this day allow a better understanding of the inspired biblical texts. Authors prove this term to be valid. They show that although it is mainly used in the pastoral care of pilgrims, it is not devoid of theological foundations. People experience faith also in a bodily manner. Sensual experiences associated with the stay in the Holy Land make it easier to reach out to spiritual matters and to reinforce faith. The article illustrates the issue in question with a few practical examples. The closing paragraphs formulate pastoral postulates. They show how the experience of visiting the country of biblical events can be used in the pastoral care of pilgrims effectively.
PL
„Piątą Ewangelią” nazywa się materialne i niematerialne pamiątki z terenu współczesnej Ziemi Świętej – budowle, krajobrazy, przyrodę, zwyczaje pielęgnowane do dziś, atmosferę społeczną – pozwalające lepiej zrozumieć natchnione teksty biblijne. Autorzy udowadniają słuszność terminu. Wykazują, że choć stosuje się go głównie w duszpasterstwie pielgrzymów, nie jest on pozbawiony teologicznych podstaw. Człowiek przeżywa swą wiarę także w sferze cielesnej. Zmysłowe doznania związane z pobytem w Ziemi Świętej pomagają mu w docieraniu do spraw duchowych i formują jego wiarę. Artykuł ilustruje poruszaną kwestię kilkoma praktycznymi przykładami. W ostatnich akapitach sformułowano postulaty pastoralne, pokazując, w jaki sposób można skutecznie wykorzystać w duszpasterstwie pielgrzymów przeżycie spotkania z krajem, w którym miały miejsce biblijne wydarzenia.
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Alliata Eugenio, Bermejo Enrique, Bottini Claudio, Cignelli Lino, Sobkowski Abraham, Śladami Jezusa. Przewodnik po Sanktuariach w Ziemi Świętej, Jerozolima–Mediolan: Edizioni Terra Santa 2012.
 • Augustyn Józef, Medytacje Jerozolimskie. Świadectwo pielgrzyma, Kraków: WAM 2010.
 • Baldi Donato, W Ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik po Ziemi Świętej, Kraków–Asyż: Tipografia Porziuncola S. Maria Degli Angeli 1982.
 • Biel Stanisław, Medytacje biblijne. Góra Kuszenia, http://gorka.jezuici.pl/2017/02/gora-kuszenia/ [dostęp: 22.07.201].
 • Bóg bogaty w miłosierdzie. Jan Paweł II w Ojczyźnie, 16-19 sierpnia 2002, Kraków: Wyd. M 2002.
 • Bux Nicola, Oglądać oblicze Jezusa w Ziemi Świętej, w: Tajemnica Trójcy Świętej, red. J. Balter SAC, Poznań: Pallottinum 2000, s. 259-273, Kolekcja Communio, t. XIII.
 • Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. w Łagiewnikach, 17.08.2002, w: Bóg bogaty w miłosierdzie. Jan Paweł II w Ojczyźnie, 16-19 sierpnia 2002, Kraków: Wyd. M 2002, s. 71-78.
 • Jan Paweł II, List apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, Rzym 16.10.2002.
 • Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia, Watykan 29.06.1999.
 • Jan Paweł II, Przemówienie w Kalwarii Zebrzydowskiej, 7 czerwca 1979 r., w: Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, Przemówienia. Dokumentacja. Tekst autoryzowany, Poznań–Warszawa: Pallottinum 1979, s. 154-157.
 • Kowalik Krzysztof P., U źródeł wód Jordanu, https://www.opiekun.kalisz.pl/u-zrodel-wod-jordanu/ [dostęp: 30.06.2019].
 • Mielebrink Egon, Beten mit den Füßen, Düsseldorf: Verlag Butzon & Bercker, Klens-Verlag 1993.
 • Ostrowski Maciej, Ekologia w oczach turysty i pielgrzyma, w: Mówić o przyrodzie. Zintegrowana wizja ochrony przyrody, red. A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, J. Perzanowska, Z. Kijas, Z. Mirek, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Studiów Franciszkańskich, Instytut Botaniki PAN 2001, s. 53-66.
 • Ostrowski Maciej, Rekreacyjne i estetyczne motywy ochrony przyrody, w: Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody, red. A. Dyduch-Falniowska, M. Grzegorczyk, J. Perzanowska, Z. Kijas, Z. Mirek, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Instytut Studiów Franciszkańskich, Instytut Botaniki PAN 2002, s. 58-67.
 • Palla Alfred J., Całun Turyński, Warszawa: Wyd. Świat Książki 2008.
 • „Pamiątka Pana” w Ziemi Świętej, wybór tekstów i oprac. ks. J. Janicki, Poznań: Pallottinum 1993.
 • Schiatti Lamberto, Całun Turyński, Częstochowa: Wyd. św. Pawła 2000.
 • Tajemnica Trójcy Świętej, red. L. Balter SAC, Poznań: Pallottinum 2000, s. 259-273, Kolekcja Communio, t. XIII.
 • Vandenberg Philipp, Piąta Ewangelia, Katowice: Wyd. Sonia Draga 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fb9873e-df88-4b0d-9e0c-0e020ee5a599
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.