PL EN


2015 | 1(25) | 144-162
Article title

Ministerstwo Motoryzacji czy Centralny Urząd Samochodowy? – polska motoryzacja na rozdrożu. Plany, możliwości, instytucje (1944–1948)

Authors
Content
Title variants
EN
The Ministry of Motorization or the Central Office for Motor Vehicles? – Polish Motorization at the Crossroads. Plans, Opportunities, Institutions (1944–1948)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Ministry of Motorization or the Central Office for Motor Vehicles? – Polish motorization at a crossroads. Plans, opportunities, institutions (1944–1948) The end of World War II meant the beginning of a new chapter in nearly all areas of life. One of them was motorization which, as a result of the unfavourable policy of the authorities of the Second Polish Republic and the war damage inflicted by both Nazi Germany and the Soviet Union, in fact ceased to exist. In that situation, the years 1945–1949 were the period in history in which many concepts of its development originated. People connected with the prewar Polish Automobile Club became eagerly involved in this; after the end of World War II, they played an active role in the process of restoration of Polish motorization. During the five years mentioned, several institutions were founded whose objective was to develop a national plan for the development of motorization, which would take advantage of the potential of the automobile industry. Such documents were prepared by: the State Motor Vehicle Office, the Committee for National Motorization or the Motorization Sub-Committee. Nearly all the plans being discussed had one point in common – the establishment of an institution at the central level (perhaps a ministry), which would control all decisions connected with widely understood motorization. Before that, the competencies of individual offices had overlapped in many cases, resulting in disputes. Unfortunately, nearly all of these plans remained ‘on paper’ only, as they were not approved by decision-makers.
Contributors
author
References
 • - Janusz Żarnowski, Polska 1918–1939. Praca, technika, społeczeństwo, Warszawa Książka i Wiedza, 1999,
 • - Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, Warszawa, Książka i Wiedza, 1999
 • - Mariusz Relich, Załamanie motoryzacji w Polsce na skutek tzw. demotoryzacji kraju w latach 1931–1935 i próby jej odbudowy w drugiej połowie lat 30. XX wieku [w:] Na lądzie, w wodzie i w powietrzu... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław, Gajt, 2014, s. 201–212
 • - Janusz Kaliński, Plan odbudowy gospodarczej 1947–1949, Warszawa, Książka i Wiedza, 1977,
 • - Andrzej Zawistowski, Polska Ludowa. Wzrost podporządkowany doktrynie politycznej [w:] Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, red. J. Kaliński, Warszawa, WAIP, 2010, s. 182–211
 • - Aleksander Rostocki, Jan Tarczyński, Automobilizm w Warszawie do roku 1939, Warszawa, PIW, 1988
 • -Stanisław Misztal, Branże wiodące stołecznego przemysłu w latach 1945–1976 [w:] Wielkie zakłady przemysłowe Warszawy, red. J. Kazimierski, Warszawa, PWN, 1974, s. 107-144
 • - Maciej Berhardt, Z Miodowej na Bracką. Opowieść powstańca warszawskiego, cz. 2, Kraków, i-Press Piotr Pielach, 2012
 • - Henryk Korczyk, Janusz Regulski, „Polski Słownik Biograficzny” 1988, z. 127
 • - Janusz Regulski, Blaski i cienie długiego życia, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax, 1980
 • - Witold Rychter, Moje dwa i cztery kółka, Warszawa, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1985
 • - Witold Rychter, Problemy samochodu ludowego, „Horyzonty Techniki” 1954, nr 2,
 • -Hubert Wilk, Samochód dla Towarzysza Wiesława. Dyskusje nad kierunkiem rozwoju motoryzacji indywidualnej w Polsce 1955–1970, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 2013, t. 11, red. J. Eisler, T. Szarota, K. Kosiński, s. 277-296
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fbbf992-8bff-47d1-a87d-e5f65d10a30b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.