PL EN


2017 | 20 | 3 | 93-105
Article title

„Droga krzyżowa, czyli wyjście ludu polskiego z wywłaszczonej wioski”. Litografia, pocztówka i wiersz w obronie rodzinnej ziemi

Authors
Content
Title variants
EN
‘The Way of the Cross, or the Exodus of the Polish People Evicted from Their Village’. Lithograph prints, postcards and poems calling for the defence of Polish land and homes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Droga krzyżowa, czyli wyjście ludu polskiego z wywłaszczonej wioski” to tytuł obrazu Mieczysława Noskowicza dodawanego początkowo do „Gazety Świeckiej”, a potem do „Nowego Przyjaciela Ludu” w Kępnie. Obraz, który rozpowszechniano również w postaci pocztówki uzupełnionej okolicznościowym wierszem, wzbudził zainteresowanie prokuratury i wywołał procesy prasowe, w wyniku których osoby odpowiedzialne za jego wytworzenie i rozpowszechnianie skazane zostały na kary finansowe. Ponadto policja skonfiskowała wiele egzemplarzy obrazu i pocztówki.
EN
‘The Way of the Cross, or the Exodus of the Polish People Evicted from Their Village’ is the title of a painting by Mieczysław Noskowicz. It was reprinted in every edition of the Gazeta Świecka published at Świecie and Nowy Przyjaciel Ludu [The New People’s Friend] at Kępno. The picture, rounded off with fitting verses and made available as a postcard, attracted the attention of the prosecutor’s office. In a series of trials the courts imposed fines on both its authors and distributors for breach of press law and ‘incitement to violence’; meanwhile the police confiscated a large number of the picture’s reprints.
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
93-105
Physical description
Contributors
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, t. 3: 1865–1918, wol. 2, Warszawa 2010.
 • Chojnacki W., Księgarstwo polskie w Westfalii i Nadrenii do 1914 roku, „Studia Polonijne”, t. 4: 1981, s. 201–211.
 • Kalendarz jubileuszowy 30-lecia „Gazety Grudziądzkiej” na rok 1925, Grudziądz 1925.
 • Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami po rok 1918 wraz z ustawą wprowadczą do kodeksu karnego dla Związku Północno-Niemieckiego (Rzeszy Niemieckiej) z dnia 31 maja 1870 r., Poznań 1920.
 • Krasuski J., Polska–Niemcy. Stosunki polityczne od zarania po czasy najnowsze, Wrocław 2009.
 • Łuczak Cz., Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815–1918), Poznań 2001.
 • Mrugalska-Banaszak M., Poznańskie firmy graficzne do 1939 r. Pilczek & Putiatycki: wystawa, Poznań 1993.
 • Poręba S., Noskowicz Mieczysław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 23, Wrocław 1978, s. 218.
 • Sitek E.J., Andrzej Wachowiak, inicjator obchodów Święta Morza, „Nautologia” 2009, nr 146, s. 156–175.
 • Trzeciakowska M., Trzeciakowski L., W dziewiętnastowiecznym Poznaniu, Poznań 1982.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/4391
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fc42bb0-5823-4493-9964-71457e9721e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.