PL EN


2014 | 52 | 2 - 30. ROCZNICA RECONCILIATIO ET PAENITENTIA | 83-102
Article title

Kapłan – sługa Bożego Miłosierdzia

Authors
Content
Title variants
EN
The Priest, Minister of Divine Mercy
DE
Der Priester – Diener der göttlichen Barmherzigkeit
FR
Prêtre – serviteur de la miséricorde de Dieu
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Miłosierdzie Boże wobec człowieka objawia się nade wszystko w przebaczaniu grzechów. Z woli Chrystusa dokonuje się ono przez posługę kapłana w sakramencie pokuty i pojednania. W 30 rocznicę publikacji adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Reconciliatio et paenitentia niniejsza refleksja ukazuje trzy komplementarne aspekty działania kapłana jako sługi Bożego miłosierdzia. Najpierw autor wskazuje na znaczenie przepowiadania ewangelicznego orędzia o miłosierdziu Bożym. Następnie omawia udzielanie przebaczenia w sakramencie pokuty i pojednania, w szczególności podkreśla potrzebę budzenia zaufania. Na koniec podkreśla znaczenie osobistego świadectwa kapłana-spowiednika, który jest także penitentem.
EN
Above all, God’s mercy manifests itself in the forgiveness of sins. By the will of Christ it is expressed in the ministry of the priest in the sacrament of penance and reconciliation. On the 30th anniversary of the publication of Pope John Paul II’s apostolic exhortation Reconciliatio et paenitentia, this article presents three complementary aspects of the priest’s ministry as a servant of the Divine Mercy. First, the author concentrates on the significance of the preaching of the Gospel message of God’s mercy. Next, he discusses the sacrament of penance and reconci-liation and the granting of absolution. In particular, he emphasizes the need of inspiring trust. Finally, he points out the necessity of personal example set by the priest-confessor, who is a penitent too.
Keywords
Contributors
References
 • G. Amorth, A. Musolesi, Atak złego. Jak rozpoznać zło i jak się z niego wyzwolić, Kraków 2012.
 • J. Augustyn, Naśladować Jezusa w konfesjonale, w: J. Augustyn (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik, Kraków 2012, s. 253-261.
 • F. Bamonte, Opętanie i egzorcyzm. Jak rozpoznać przebiegłego szatana, Kielce 2008.
 • E. Bogurad, B. Bassa, K. Wolski (red.), Posługa spowiedników w realizacji powołania małżeńskiego, Łomianki 1999.
 • D. Bryl, Zapłodnienie in vitro w kontekście sakramentu pojednania i pokuty, „Teologia i Moralność”, (2011) nr 2 (10), s. 69-90.
 • Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, w: Sobór Watykański II, Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2022.
 • E. Działa, Skrupulatom na ratunek, Poznań 2002.
 • A. F. Dziuba, Spowiedź małżeńska. Życie małżeńskie a sakramentalna posługa pokuty i pojednania, Kraków 2002.
 • M.-A. Fontelle, Egzorcyzm w nauczaniu i posłudze Kościoła katolickiego, Ząbki 2003.
 • Forum Bioetyczne Stowarzyszenia Teologów Moralistów, http://teologiamoralna.pl/forum-bioetyczne/problematyka-in-vitro/ (1.09.2014).
 • Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, Città del Vaticano 2013.
 • P. Góralczyk, Duszpasterstwo pokuty i pojednania, „Poradnik Spowiednika”, grudzień 2013, s. 66.
 • K. Gryz, Rozgrzeszenie po zabiegu in vitro. Głos w dyskusji, „Teologia i Moralność”, (2010) nr 2 (8), s. 25-36.
 • S. Grzybek, Miłosierdzie Boże w Starym Testamencie, w: S. Grzybek, M. Jaworski (red.), Dives in misericordia. Tekst i komentarz, Kraków 1981, s. 83-89.
 • J. Homerski, Sprawiedliwość – Miłość – Miłosierdzie. (Refleksje biblijne nad III rozdz. encykliki: „Dives in misericordia”, w: S. Grzybek, M. Jaworski (red.), Dives in misericordia. Tekst i komentarz, Kraków 1981, s. 90-98.
 • A. Jankowski, Przypowieść o synu marnotrawnym w interpretacji encykliki „Dives in misericordia”, w: S. Grzybek, M. Jaworski (red.), Dives in misericordia. Tekst i komentarz, Kraków 1981, s. 110-116.
 • Jan Paweł II, Adhortacja Pastores dabo vobis, Città del Vaticano 1992.
 • Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, Città del Vaticano 1984.
 • Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, Città del Vaticano 1980.
 • Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Città del Vaticano 1993.
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Città del Vaticano 1990.
 • Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznice moich święceń kapłańskich, Kraków 1996.
 • Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2002 roku (Watykan, 17.03.2002), „L’Osservatore Romano”, 23 (2002) nr 5, s. 10.
 • Jan Paweł II, List Tertio millennio adveniente (Watykan, 10.11.1994)Jan Paweł II, Pokuta w Kościele – wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej (Watykan, 15.04. 1992), „L’Osservatore Romano”, 13 (1992) nr 6, s. 40.
 • Jan Paweł II, O godne i owocne sprawowanie sakramentu pokuty (Watykan, 28.03.2003), „L’Osservatore Romano”, 24 (2003) nr 6, s. 38.
 • Jan Paweł II, Posługa kapłańska w sakramencie pojednania (Watykan, 27.03. 1993), „L’Osservatore Romano”, 14 (1993) nr 5-6, s. 44.
 • Jan Paweł II, Przemówienie: Sakrament pojednania kształtuje chrześcijańskie sumienia (Watykan, 30.01.1981), w: Nauczanie Papieskie, t. 4 (1981), cz. 1, Poznań 1989.
 • Jan Paweł II, Rola kapłana w sakramencie pokuty (Watykan, 18.03.1995), „L’Osservatore Romano”, 16 (1995) nr 5, s. 15.
 • Jan Paweł II, Sakrament pokuty wielkim darem Bożego miłosierdzia (Watykan, 22.03.1996), „L’Osservatore Romano”, 17 (1996) nr 6, s. 12.
 • Jan Paweł II, Sakrament przebaczenia uzdrawia i uświęca (Watykan, 27.03.2004), „L’Osservatore Romano”, 25 (2004) nr 6, s. 28.
 • B. Jurczyk, Potrójna rola kapłana w sakramencie pokuty, w: K. Glombik (red.), Sakrament pokuty wobec problemów współczesności, Opole 2011, s. 217-238.
 • W. Juszczak, Psychoterapeutyczny aspekt sakramentu spowiedzi, Kraków 2009.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2012.
 • W. Królikowski (red.), Świat moralnych lęków. Wokół „Reguł o skrupułach” św. Ignacego Loyoli, Kraków 2010.
 • J. Kudasiewicz, Miłosierdzie w słowach i czynach Jezusa, w: S. Grzybek, M. Jaworski (red.), Dives in misericordia. Tekst i komentarz, Kraków 1981, s. 98-110.
 • J. S. Martins, Il sacramento della penitenza, w: La “Reconciliatio et paenitentia” commentata, Città dell Vaticano 1985, s. 111-117.
 • G. Morand, Egzorcyzmy, Warszawa 2005.
 • S. Nowak, Rola spowiednika w teorii i praktyce współczesnego Kościoła, „Ateneum Kapłańskie”, t. 89 (1977) z. 2 (412), s. 208-223.
 • Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, nr 17, wyd. 2, Katowice 2002.
 • Paweł VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi, Città del Vaticano 1975.
 • J. J. Pawłowicz, Spowiedź osób związanych ze sztucznym zapłodnieniem „in vitro”, „Poradnik Spowiednika” grudzień 2013, s. 7-33.
 • C. Ruini, Objawienie miłosierdzia Ojca, w: L. Balter, S. Dusza, A. Piętka (red.), Bóg bogaty w miłosierdzie, Poznań 2003, s. 116-125.
 • H. J. Sobeczko, Sprawowanie sakramentu pokuty w odnowionej liturgii Kościoła, w: (red.) A. Liskowacka, E. Szczotok, Ewangelizacja i nawrócenie, Katowice 1995.
 • H. J. Sobeczko, Zmarnowana szansa? Refleksja nad wspólnotowym obrzędem sakramentu pokuty, w: K. Glombik (red.), Sakrament pokuty wobec problemów współczesności, Opole 2011.
 • A. Suski, Bogactwo Bożego miłosierdzia, w: S. Grzybek, M. Jaworski (red.), Dives in misericordia. Tekst i komentarz, Kraków 1981, s. 126-136.
 • A. Suski, Wezwanie do pokuty w Nowym Testamencie, „Ateneum Kapłańskie”, t. 89 (1977) z. 1 (411), s. 25.
 • J. Szymański, Kapłan sługą sakramentalnego pojednania, „Ateneum Kapłańskie”, t. 154 (2010) z 3, s, 249-260.
 • A. Tronina, Miłość większa niż grzech. Tropem biblijnego wyznania wiary, w: A. J. Nowak, W. Słomka (red.), Miłość większa niż grzech, Lublin 1996, s. 33-43.
 • Z. Wanat, Kapłan-spowiednik – sługa miłości potężniejszej niż grzech, „Teologia i Człowiek”, (2006) nr 1-2, s. 271-288.
 • B. Wójcik, Biomedycyna i konfesjonał, w: J. Augustyn (red.), Sztuka spowiadania. Poradnik, Kraków 2012, s. 123-136.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0585-5594
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fceaf26-615e-4c63-a85b-fca07158c205
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.