PL EN


2016 | 84 | 2 | 244-256
Article title

Biblioteki niemieckie idą w chmurę! Infrastruktura danych bibliotecznych na bazie cloud

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
German libraries choose the cloud! Cloud-based library data infrastructure
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Thesis/Objective – The paper contains a description of „Cloud-based library data infrastructure” project implemented in Germany from 2013 to 2016 the aim of which is to migrate all libraries to Alma and WMS library systems. The discussion also covers the library migration to RDA-related international formats and cataloging standards. Research methods – The author used a systemic analysis (the project presented as a part of German library system), semantic analysis of institutional document content created mostly by DFG (a financing body) and analysis of the literature in the field. Results/Conclusions – Transformations introduced and systems selected for German libraries (Alma and WMS) enable librarians to describe digital and non-digital media in a uniform manner, enable German libraries to enter a global digital network and confirms the efficiency of consistent and long-term planned library strategy implemented by the German government.
PL
Teza/cel artykułu – Przedstawiono założenia projektu „Infrastruktura danych bibliotecznych na bazie Cloud” realizowanego w Niemczech w latach 2013-2016, którego celem jest przejście bibliotek na pracę w systemie Alma i WMS. Omówiono proces przechodzenia bibliotek niemieckich na międzynarodowe formaty i standardy katalogowania RDA. Metody badań – analiza systemowa – projekt przedstawiany jest jako fragment niemieckiego systemu bibliotecznego; analiza semantyczna treści dokumentów instytucjonalnych, tworzonych głównie przez DFG – instytucję finansującą; analiza literatury przedmiotu. Wyniki/wnioski – Kierunek odjętych zmian i wybór systemów nowej generacji Alma i WMS daje możliwość ujednoliconego opracowania mediów analogowych i cyfrowych. Wprowadza niemieckie biblioteki do globalnej przestrzeni sieciowej. Potwierdza skuteczność konsekwentnej i długofalowej polityki bibliotecznej państwa.
Year
Volume
84
Issue
2
Pages
244-256
Physical description
Contributors
References
 • Bibliotheken (2011). Bibliotheken und Informationsgesellschaft in Deutschland: eine Einführung / Engelbert Plassmann [et al.], 2. Aufl., Wiesbaden: Harrassowitz, 2011, s. 63-67; 152-159; 192-202.
 • Ceynowa, Klaus; Koch Thorsten (2015). Cloudbasierte Infrastruktur für Bibliotheksdaten (CIB). State of the Art und Perspektiven [online], [dostęp: 5.11.2015] Dostępny w WWW: <http://www.bib-bvb.de/documents/10180/9969c308-5ff4-4e23-bee9-eeb6b-221b1af>.
 • CIB-Projekt (2015). CIB-Projekt. Die Gemeinsame Normdatei (GND) in internationalen Katalogisierungumgebungen [online], [dostęp: 30.10.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.projekt-cib.de/wordpress/?page_id=227>.
 • Cloudbasierte (2015). Cloudbasierte Infrastruktur für Bibliotheksdaten – CIB [online], [dostęp: 15.10.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.projekt-cib.de/wordpress/>.
 • Degkwitz, Andreas (2015a). Auf „vier Rädern“ in die Cloud? "Bibliotheksdienst", Jg. 49, z. 6, s. 600-608.
 • Degkwitz, Andreas (2015b). Große Veränderungen auf Allen Ebenen – „Next-Generation” – Bibliothekssysteme und das CIB-Projekt; [dostęp: 26.10.2015]. Dostępny w WWW: <https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/docId/1688>.
 • Franke, Jerzy (2015). RDA (Resource Description and Access) – geneza i koncepcja. "Przegląd Biblioteczny", z. 1, s. 7-61.
 • Internationalisierung (2015). Internationalisierung der deutschen Standards [online], [dostęp: 27.10.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/International/international_node.html>.
 • Kende, Jiří (2015). Software as a Service: Herausforderungen bei der Einführung des Bibliothekssystem Alma in der Freien Universität Berlin [online], [dostęp: 28.10.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.projekt-cib.de/wordpress/?page_id=39>.
 • Projektantrag (2013). Projektantrag. Cloudbasierte Infrastruktur für Bibliotheksdaten–CIB [online], [dostęp:26.10.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.projekt-cib.de/wordpress/wpcontent/uploads/2014/01/DFG_1_Projektantrag_CIB_oeffentlich.pdf>.
 • RDA-Info (2015). [online], [dostęp: 18.11.2015]. Dostępny w WWW: <https://wiki.dnb.de/display/RDAINFO/RDA-Info>.
 • Resource (2015). Resource Description and Access (RDA) [online], [dostęp: 25.10.2015]. Dostępny w WWW: <http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/International/rda.html>.
 • Risch, Uwe (2014). Cloudbasierte Infrastruktur für Bibliotheksdaten – Kernelemente und aktueller Entwicklungsstand. "Bibliotheksdienst", Jg. 48, z. 3/4, s. 225-235.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fd14c76-cd30-4308-9afb-64c27c6a03b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.