PL EN


2011 | 6 | 210-220
Article title

„...Służę Słowu”. Janusz Pasierb o języku religijnym

Authors
Content
Title variants
EN
„….I serve the Word”. Janusz Pasierb of religious language.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents some “linguistic” thoughts of Janusz Pasierb (1929 – 1993), contemporary Polish theologian, thinker, art historian, poet, and also – what is especially significant – a catholic priest, considered to be a wonderful preacher. Pasierb, though he was not strictly a linguist, many times paid attention to the necessity of noticing “new religious language needs”. He treated research on this issue very seriously, placing it in a wider context – in service to the Word, in the mission of continuous communion with the Word in all aspects of his life and all his activities. For him, the greatest and the most important Word was the God’s Word, while the most astonishing and touching feeling was foretelling It. Pasierb was declaring for the renewal of religious language and intensifying it to a greater degree with symbolism, imagery and metaphors. In his belief, it would be impossible to talk about complete and mature reading of “time signs” by the Church without the necessary transformation in the style of priests’ words, without their personal engagement in contact with concrete human being, together with giving the testimony of faith.
Year
Volume
6
Pages
210-220
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Armstrong K., Historia Boga. 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, Warszawa 1995.
 • Fenomen kazania, red. W. Przyczyna, Kraków 1994.
 • Funkcje słowa w ewangelizacji, red. M. Kamińska, E. Umińska-Tytoń, Łódź 1992.
 • Kamień wypalany od środka. Z dr. hab. Bartłomiejem Dobroczyńskim, psychologiem, rozmawia Małgorzata Bilska, „Przegląd Powszechny” 2010, nr 2.
 • Koprowski P., Kryzys wiary a kształt naszego człowieczeństwa. Refleksje Janusza Stanisława Pasierba, [w:] Esencja człowieczeństwa. Prawda ludzka a cywilizacja, red. H. Romanowska-Łakomy, Warszawa 2010.
 • Koprowski P., Muzyczność i metafizyczność poezji Janusza Stanisława Pasierba, „Kresy” 2009.
 • Koprowski P., Wolność, ale jaka? Janusz Stanisław Pasierb o polskiej rzeczywistości po 1989 roku, „Forum Teologiczne” 2008.
 • Maciejewski M., Ażeby ciało powróciło w słowo – próba kerygmatycznej interpretacji literatury, Lublin 1991.
 • Matuszczyk B., Siedem grzechów głównych polskiego kaznodziejstwa, „Więź” 1997, nr 7.
 • Miłosz Cz., Dalsze okolice, Kraków 1991.
 • Norris P., Inglehart R., Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, Kraków 2006.
 • Pasierb J. S., Kategoria przestrzeni, Pelplin 2007.
 • Pasierb J. S., Liturgia serca, wybór, wstęp i oprac. J. Sochoń, Warszawa 2002.
 • Pasierb J. S., Nowa sztuka dla nowych kościołów, „Ateneum Kapłańskie” 1989, z. 2-3.
 • Pasierb J. S., Obrót rzeczy. Rok 1991, Pelplin 2002.
 • Pasierb J. S., Pionowy wymiar kultury, Kraków 1983.
 • Pasierb J.S., Czas otwarty, Pelplin 1992.
 • Pasierb J.S., Gałęzie i liście, Pelplin 2002.
 • Pasierb J.S., Od kaznodziejstwa do homilii, Pelplin 1984.
 • Pasierb J.S., Pytania o teologię, „Pielgrzym” 1992, nr 23.
 • Pasierb J.S., Skrzyżowanie dróg, Pelplin 2002.
 • Siwek G., Przepowiadać skuteczniej, Kraków 1992.
 • Służę Słowu, wywiad udzielony przez Janusza Pasierba ks. Markowi Wittbrotowi, „Nasza Rodzina” 1979, nr 1. Zięba J., Człowiek Słowa, [w:] Pomorskie drogi ks. Janusza Pasierba, praca zbiorowa pod red. B. Wiśniewskiego, Pelplin 1994.
 • Sobański R., Uczony i mistrz, [w:] Wstępujący na wzgórze. Wspomnienia o Ks. Januszu Pasierbie, red. M. Wilczek, Pelplin 1995.
 • Trwać oznacza ocalić dobro i piękno. Pamięci księdza Janusza St. Pasierba w 15. rocznicę śmierci, red. M. J. Wilczek, T. Tomasik, Pelplin 2008.
 • Wilczek M., Jestem zajęty słowem... O księdzu Januszu St. Pasierbie, [w:] Szkice o twórczości Janusza St. Pasierba, pod red. R. Cieślaka i P. Urbańskiego, Szczecin 2006.
 • „Wprost” 2005, nr 40.
 • Zgubiona drachma. Dialogi z pisarzami, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fd3fa07-92d2-411f-a6df-cbb088545359
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.