PL EN


2018 | 61 | 113-125
Article title

ANIOŁY Z LUBLINA. LUBLIN OCZAMI ROSY BAILLY NA PODSTAWIE FRAGMENTÓW „A LA RECHERCHE DU MAÎTRE INCONNU” ORAZ AU COEUR DE LA POLOGNE: PETITES VILLES, CHÂTEAUX, CAMPAGNES

Content
Title variants
EN
“Angels from Lublin”. Lublin in the eyes of Rosa Bailly, based on fragments of “A la recherché du maître inconnu” and Au coeur de la Pologne. Petites villes, châteaux, campagnes
RU
«Ангелы из Люблина». Люблин глазами Розы Бэйли на основе фрагм. «A la recherche du maître inconnu» и Au coeur de la Pologne. Petites villes, châteaux, campagnes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rosa Bailly, francuska poetka i sekretarz generalna stowarzyszenia Les Amis de la Pologne, w latach 1921–1938 co roku przyjeżdżała do Polski w okresie wakacyjnym wraz z osobami, które działając w stowarzyszeniu chciały poznać Polskę. Szlak takich wędrówek prowadził przez najważniejsze polskie miasta – Kraków, Warszawę, Lwów, sama Rosa jednak często zbaczała do miejsc mniej znanych i turystycznie popularnych, m.in. do Lublina. Kilkukrotne wizyty Rosy Bailly w Lublinie zaowocowały dwoma tekstami o mieście: jeden został opublikowany w książce Au coeur de la Pologne, drugi jest częścią niewydanej książki „A la recherche du maître inconnu”. Oba pokazują przedwojenny Lublin jako piękne miasto o długiej historii, którą odnaleźć można w wielu zabytkach, miasto pogranicza i spotkania Wschodu i Zachodu, z nadającą mu szczególny charakter dzielnicą żydowską.
EN
Rosa Bailly, a French poet and General Secretary of the Les Amis de la Pologne association, in the years 1921–1938 visited Poland every year in the holiday period with persons who wished to get to know Poland by being active in the association. The route of such wanderings led through the most-important Polish cities – Kraków, Warsaw, Lwów – but Rosa herself often drifted off to other locations, less known and less popular among tourists, i.a. to Lublin. Several visits of Rosa Bailly to Lublin resulted in two texts on the city: one of them was published in the book entitled Au coeur de la Pologne, the other being part of an unpublished book A la recherché du maître inconnu. Both of them present pre-War Lublin as a beautiful city with a long history, which can be found in many monuments, the city of the borderland, and the meeting between East and West, with a Jewish district adding to its distinctiveness.
RU
Роза Бэйли – французская поэтесса и генеральный секретарь общества «Друзей Польши» («Les Amis de la Pologne») в 1921–1938 гг., каждый год приезжала в Польшу во время летнего отпуска вместе с другими членами общества, котрые хотели получше узнать Польшу. Путь таких поездок вел через самые важные города Польши – Краков, Варшаву и Львов. Сама Роза часто сворачивала в менее известные и менее туристически популярные грода – в том числе в Люблин. Несколько посещений Розой Бэйли Люблина привели к появлению двух текстов о городе: один из них был опубликован в книге В самом сердце Польши (Au coeur de la Pologne), а другой является частью неизданной книги «В поисках неизвестного мастера» («A la recherche du maître inconnu»). Оба показывают довоенный Люблин как живописный город с древней историей, представленный многочисленными памятниками, город пограничья и город встречи Востока и Запада с придающим ему уникальный характер еврейским кварталом.
Year
Volume
61
Pages
113-125
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fdaf912-ac8f-4bc9-a9cf-6c98c7b9283d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.