PL EN


2017 | 23 | 321-340
Article title

Psychoanalityczne koncepcje sztuki a metoda aktorska Konstantego Stanisławskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Psychoanalytic Concepts of Art and Konstantin Stanislavski’s Acting Method
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest porównanie wczesnopsychoanalitycznych koncepcji sztuki z metodą aktorską Konstantego Stanisławskiego oraz wykazanie analogii pomiędzy nimi. Na początku przedstawiono zarys głównych założeń metody aktorskiej rosyjskiego reżysera, następnie wskazano na podobieństwa zachodzące między nią a poszczególnymi elementami Freudowskiej i Jungowskiej koncepcji sztuki.
EN
Year
Issue
23
Pages
321-340
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Benedetti J., Stanislavski: His Life and Art, Bloomsbury Publishing, London 1999.
 • Błocian I., Psychoanalityczne wykładnie mitu: Freud, Jung, Fromm, Eneteia, Warszawa 2010. Bloomfield R., Biographical outline, [online] .
 • Danek D., Sztuka rozumienia: literatura i psychoanaliza, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1997.
 • Danek D., Śmierć wewnętrzna: literatura w świetle doświadczenia psychoanalitycznego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012.
 • Danek D., Freud – odkrycia, pojęcia, twierdzenia, „Arkusz” 2002, nr 5–10. Dąbkowski L., Freud a Jung, „Filozofia” 2006, nr 22.
 • Drat-Ruszczak K., Teorie osobowości – podejście psychodynamiczne i humanistyczne, (w:) J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. II, GWP, Gdańsk 2000.
 • Dudek Z.W., Jungowska psychologia marzeń sennych, Eneteia, Warszawa 2010. Dybel P., Freud i Segal: o literaturze i sztuce, Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk 2011.
 • Fiała E., Modele Freudowskiej metody badania dzieła literackiego, Wyd. KUL, Lublin 2012.
 • Fiała E., Psychoanalityczne interpretacje literatury: Freud, Jumg, Fromm, Lacan, Wyd. KUL, Lublin 2012.
 • Freud Z., Kultura jako źródło cierpień, Wyd. KR, Warszawa 1992.
 • Freud Z., Poza zasadą przyjemności, PWN, Warszawa 1975.
 • Freud Z., Psychopatologia życia codziennego, PWN, Warszawa 1987.
 • Freud Z., Zarys psychoanalizy, (w:) J. Pawlak (red.), Kierunki filozofii współczesnej, cz. II, Wyd. UMK, Toruń 1995.
 • Haba M., O twórczości – Freud a Jung, „Topos” 2007, nr 6.
 • Jung C.G., Archetypy i symbole. Pisma wybrane, Czytelnik, Warszawa 1976.
 • Jung C.G., Typy psychologiczne, Wyd. KR, Warszawa 1997.
 • Kacwin M., Biomechanika ciała i rozumny arlekin. Cielesność „nowego” aktora w świetle teorii Wsiewołoda Meyerholda i Łesia Kurbasa, „Slavica Wratislaviensia” 2011, nr 153.
 • Kosiński D., Wielka reforma teatru, (w:) idem, Słownik teatru, Zielona Sowa, Kraków 2006.
 • Krasner D., Strasberg, Adler i Meisner: metoda, „Dialog” 2002, nr 11. Kubikowski T., Czym jest z natury performans, (w:) E. Bal, W. Świątkowska (red.), Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, Wyd. UJ, Kraków 2013.
 • Osiński Z., Grotowski i jego Labolatorium, PIW, Warszawa 1980. Pajor K., Psychologia archetypów Junga, Eneteia, Warszawa 2004. Pańkowski G., Konstanty Siergiejewicz Stanisławski i metoda gry aktora jurodiwego, (w:) A. Radomski, R. Bomba (red.), Granice w kulturze, Lublin 2010. Prokopiuk J., Mój Jung, KOS, Katowice 2008.
 • Rosińska Z., Freud, Wiedza Powszechna, Warszawa 2002.
 • Rosińska Z., Psychoanalityczne myślenie o sztuce, PWN, Warszawa 1985.
 • Stanisławski K., Praca aktora nad sobą, t. I–II, Wyd. PWST, Kraków 2014. Strasberg L., Trening teatralny, rozm. przepr. Steiner G., „Dialog” 2002, nr 11.
 • Warmiński A., Filozofia sztuki C.G. Junga, Towarzystwo Wydawców i Autorów Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1234-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fde7520-5411-4ff0-8c6f-3a385b01a325
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.