PL EN


2015 | 106 | 4 | 133-169
Article title

Inedita krytyczne Tadeusza Makowieckiego

Title variants
EN
Tadeusz Makowiecki’s Critical Unpublished Papers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Publikowane tutaj po raz pierwszy cztery krytycznoliterackie teksty Tadeusza Makowieckiego zostały odnalezione w pozostawionych przezeń archiwaliach. Powstały po wojnie, przed śmiercią autora, która nastąpiła w 1952 roku. Ich obecna publikacja poprzedzona jest próbą opisu cech charakterystycznych całego, również międzywojennego, krytycznego pisarstwa Makowieckiego, którego spuścizna w tym aspekcie nigdy nie została zbadana ani opisana – w przeciwieństwie do jego twórczości naukowej, przypominanej i budzącej dziś spore zainteresowanie. Makowiecki współtworzył nurt personalistyczny krytyki lat trzydziestych XX wieku. W języku jego studiów i szkiców dyskretna i precyzyjna analiza podporządkowana była obrazowi o metaforyce architektonicznej, muzycznej lub malarskiej. Obraz organizuje w tej krytyce wywód, niekiedy zastępuje konkluzję. Obrazowość ta, w połączeniu ze świetnością swobodnego stylu tworzy idiom krytyczny o wysokiej wartości literackiej.
EN
Tadeusz Makowiecki’s four literary critical texts found in his archive files are published here for the first time. They were composed after the WWII, before his death in 1952. Their present publication is preceded by an attempt to describe the characteristic features of Makowiecki’s entire, also interwar, critical writing; the writing which to date in this aspect has been neither researched nor described, in contrast to his often recollected and presently enjoying great interest academic achievements. Makowiecki jointly created the personalistic trend in criticism of the 1930s. In the language of his studies and sketches a discrete and precise analysis was subject to picture with architecture, musical or painting metaphor. The image in the criticism organises the line of reasoning, and sometimes replaces conclusion. The imagery, connected with excellent free style forms a critical idiom of high literary value.
Year
Volume
106
Issue
4
Pages
133-169
Physical description
Dates
published
2015-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fe3da42-b280-4adc-9497-d3733de3bb80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.