PL EN


Journal
2016 | 3(47) | 85-96
Article title

Analizy systemów transportowych z zastosowaniem modelu pośrednich możliwości i predykcyjnych metod badawczych w procesie dydaktycznym – wybrane problemy

Content
Title variants
EN
Analyses of transport systems applying the intervening opportunities model and predictive research methods in the process of teaching – selected issues
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano problematykę, jaką realizowano w trakcie procesu dydaktycznego na kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, w ramach przedmiotu „Techniki analiz i prognoz transportowych”. Na przykładzie Łodzi, Opola, Wałbrzycha oraz Wrocławia przedstawiono i zanalizowano wybrane zagadnienia związane z założeniami modelu pośrednich możliwości, wykorzystywanego w modelowym podejściu do zjawisk przestrzennych w miejskich strukturach osadniczych. Przybliżono również eksperyment podjęty i realizowany w procesie dydaktycznym, służący ocenie ruchu miejskiego, wykorzystujący metodę badawczą opracowaną przez prof. Tadeusza Zipsera.
EN
The article characterises selected issues and problems included in the teaching process of the course “Techniques of transport analyses and forecasts” at the studies in Spatial Planning Faculty of Architecture at Wrocław University of Science and Technology. Examples of such as Łódź, Opole, Wałbrzych and Wrocław were used to present and analyse selected issues related to the concept of the intervening opportunities model applied in the model approach to spatial phenomena at urban settlement structures. The course covered also the experiment undertaken to assess the urban traffic applying the research method developed by prof. Tadeusz Zipser.
Journal
Year
Issue
Pages
85-96
Physical description
Contributors
  • Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
References
  • Zipser T., Analiza ruchu samochodów ciężarowych na obszarze miasta Wrocławia. Dobór technik pomiaru, pilotażowe badania terenowe, raport na prawie rękopisu, Wydział Architektury PWr, Wrocław 1999.
  • Bagiński E., Litwińska E., Zipser T., Próby symulacji modelowej rozkładu przestrzennego ruchu turystycznego w Polsce, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 1995.
  • Zipser T., Struktura trójkątowo-łańcuchowa sieci osadniczej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej. Architektura” 1967, z. 9, 3–49.
  • Zipser T., Mlek M., Samochodowy transport ciężarowy, [w:] K. Lewandowski (red.), Miasto Wrocław. Przestrzeń komunikacji i transport, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2004, 261–284.
  • Grabińska T., Kamiński M., Metoda zbierania i opracowania danych o obciążeniu sieci transportowej, „Logistyka” 2014, Nr 6, 4162–4168.
  • Kompleksowe Badania Ruchu (KBR) dla Wrocławia, Biuro Inżynierii Transportu Pentor Metoda zbierania i opracowania danych o obciążeniu sieci transportowej Researcher International SA, Poznań 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ff97456-174d-4ff0-b5bf-2c7f237b9f19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.