PL EN


2018 | 109 | 4 | 278-282
Article title

Między zgorszeniem a lekarstwem. Tematyka religijna dotycząca „Figlików” Mikołaja Reja w „Śmiechu w czasach ostatecznych” Pawła Stępnia. Rec.: Paweł Stępień, Śmiech w czasach ostatecznych. Tematyka religijna w „Figlikach” Mikołaja Reja. Warszawa 2013

Authors
Title variants
EN
Between Scandal and Remedy. Religious Themes Referring to Mikołaj Rej’s “Figliki” (“Fun And Pranks”) in Paweł Stępień’s “Śmiech w czasach ostatecznych” (“Laughter in Ultimate Times”). Review: Paweł Stępień, Śmiech w czasach ostatecznych. Tematyka religijna w „Figlikach” Mikołaja Reja. Warszawa 2013
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W recenzji książki Pawła Stępnia „Śmiech w czasach ostatecznych. Tematyka religijna w »Figlikach« Mikołaja Reja” omówiono zakres ustaleń badawczych oraz układ pracy, w której autor klarownie wyjaśnił, co było powodem połączenia tematyki religijnej i obscenicznej w utworze pisarza zwanego polskim szermierzem reformacji. W wyważonych wywodach Stępień odsłonił właściwe konteksty oraz przedstawił argumenty mające źródła w teologicznych pismach zarówno protestantów, jak i katolików. Badacz zaprezentował całkowicie nowe, nierzadko odkrywcze interpretacje wybranych epigramów, a jego książka stanowi bardzo ważną pozycję w studiach nad spuścizną Mikołaja Reja.
EN
The review of Paweł Stępień’s book „Śmiech w czasach ostatecznych. Tematyka religijna w »Figlikach« Mikołaja Reja” („Laughter in Ultimate Times. Religious Themes in Mikołaj Rej’s »Fun and Pranks«”) discusses the scope of research settlements and composition of the work where Stępień precisely explains the reason for coupling the religious and the obscene in the piece by the writer who was called the Polish champion of Reformation. In his well-balanced reasoning Stępień reveals the proper contexts and offers arguments rooted in Protestant and Catholic theological papers. Stępień offers an entirely new and revealing interpretations of selected epigrams, and his book is an important contribution to studies in Mikołaj Rej’s writings.
Year
Volume
109
Issue
4
Pages
278-282
Physical description
Dates
printed
2018-12-31
Contributors
author
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60032a6d-0bb3-4d6d-9cd5-620f59b8ee4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.