PL EN


2014 | 8 | 201-211
Article title

Koncepcja Trójkąta Kaliningradzkiego a bezpieczeństwo Polski w Europie Środkowo-wschodniej

Authors
Content
Title variants
EN
Kaliningrad Triangle Concept and the Poland’s Security in Central-Eastern Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym motywem zainicjowania Trójkąta Kaliningradzkiego jest stworzenie warunków do współpracy na szczeblu dyplomatycznym i czynników poprawy dialogu europejskiego pomiędzy Rosją i UE. W dalszej perspektywie ma on na celu wzmocnienie polskiej pozycji w regionie. Głównym celem tego artykułu jest analiza takiej formy współpracy. Inicjatywa ta jest dość skomplikowana, a sposób jej postrzegania jest inny u każdego partnera. Jednocześnie Trójkąt Kaliningradzki jest platformą realizacji partykularnych interesów Niemiec i Rosji. W szczególności w ramach dialogu energetycznego Ewentualność budowy elektrowni jądrowej w Kaliningradzie i eksport energii stamtąd do UE jest ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, pogłębiającym uzależnienie od energii rosyjskiej. Trójkąt Kaliningradzki może być także platformą integracji w tej części Europy. Egzystencjalnym problemem dla Polski jest budowanie własnej pozycji jako ważnego partnera w tym układzie. Jedną z możliwości jest poszukiwanie równowagi pomiędzy dwoma potęgami w UE: Niemcami i Francją. Odpowiednią platformą dla osiągnięcia tej równowagi jest Trójkąt Weimarski. Należy zauważyć, że szersze otwarcie „rosyjskiego okna na Europę” może przerodzić się w poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.
EN
As the main motive to initiate Kaliningrad Triangle is to create a cooperation on diplomatic level and factor to improve European dialogue between Russia and EU. In further perspective it has reinforced polish position in the region. The main aim of this paper is to analyze this form of cooperation. This initiative is quite complicated and the way of perceive it is different of each partner. Simultaneously the Kaliningrad Triangle is a platform to realize a particular interests for Germany and Russia. Especially in energy dialogue to realize a priority partnership in electric power industry between Russia and European Union. Eventuality of building nuclear power plant in Kaliningrad and export its energy production to EU is a huge threat for polish energy security and deeper dependence of Russian energy. Kaliningrad Triangle can be also a platform of integration in this part of Europe. An existential problem for Poland is to build own position as a important partner in this trend. One of possibilities is to find some balance between two powers in EU- Germany and France. The suitable platform for reach this balance is Weimar Triangle. It should be noted that the wider opening “Russian window on the Europe” could escalate into serious threat for security of Poland.
Year
Volume
8
Pages
201-211
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60057532-8992-4f6e-9294-0b4364c5c275
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.