PL EN


2016 | 12/2016 | 137-153
Article title

Techniques of Neutralization of Offenses Used by Dealers of Psychoactive Substances – a Case Study

Content
Title variants
PL
Techniki neutralizacji przestępstw stosowane przez dilerów substancji psychoaktywnych – analiza wybranych przypadków
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this study was to examine and describe the specific techniques of neutralization that were used by drug dealer’s. An introduction to the considerations taken is to analyze the phenomenon of crime in the context of individual and social problems. The main aim of the research is to analyze techniques of neutralization (a theory of delinquency). In the next part of this article I present of the methodology assumptions. Free interviews were conducted with drug dealer’s to obtain information about neutralization techniques in greater detail. Furthermore, research highlight the new kind of technique. Conclusions from the study are useful in professional practice (preventive or rehabilitation).
PL
Autorka porusza problematykę działalności handlarzy niedozwolonymi substancjami psychoaktywnymi oraz stosowanych przez nich strategii neutralizacji tej przestępczości. Wstępem do podjętych rozważań jest analiza zjawiska przestępczości w kontekście problemów jednostkowych i społecznych. Ponadto charakteryzuje kluczową dla badań kategorię teoretyczną, tj. „techniki neutralizacji przestępstw” autorstwa Greshama Sykesa i Davida Matza. W kolejnej części artykułu przedstawia założenia metodologiczne analizy oraz jej nadrzędny cel. Na podstawie wywiadów swobodnych identyfikuje i charakteryzuje poszczególne techniki neutralizacji stosowane przez dilerów. Zrealizowane badania pozwalają na wyłonienie nowej strategii jaką jest kwestionowanie szkody poprzez wskazywanie mniejszego zła. Wnioski z prezentowanej analizy mogą być przydatne w praktyce zawodowej (działaniach profilaktycznych, resocjalizacyjnych).
Year
Issue
Pages
137-153
Physical description
Dates
published
2017-01-17
Contributors
 • University of Łódź
References
 • Babbie E., 2013, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • Bułat K. i in., 2007, Kryminologia, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Gaberle A., 2003, Nierozłączna triada. Przestępczość, przestępca, społeczeństwo, Arche, Gdańsk.
 • Hołyst B., 2009, Kryminologia, LexisNexis, Warszawa.
 • Konecki K., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 • Leśniak M., 1998, Jednostka – dewiacja – społeczeństwo, [w:] Labirynt współczesnego społeczeństwa, (red.) K. Czekaj i in., Wydawnictwo BBS, Katowice.
 • Lubelski M., 1985, Droga do przestępstwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Matza D., Sykes G., 1957, Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency, „American Sociological Review”, nr 22.
 • Mazur E., 2010, Rola rodziny w etiologii zachowań przestępczych na przykładzie osadzonych Aresztu Śledczego w Kielcach, [w:] Zachowania przestępcze, przyczyny i zapobieganie, (red.) F. Kozaczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Mościskier A., 2001, Natura ludzka i problemy przestępczości, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • O’Boyle T., 2014, Techniques of Neutralization and Cheating in a National Pool League, „International Journal of Business and Social Science”, nr 5.
 • Piotrowski P., 2011, Rozbój. Uwarunkowania psychospołeczne, motywacja i racjonalność sprawców przestępstw, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Pstrąg D., 2010, Tolerancja wobec przemocy jako czynnik etiologiczny przestępczości, [w:] Zachowania przestępcze przyczyny i zapobieganie, (red.) F. Kozaczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Roberts J., Smallridge J., 2013, Crime Specific Neutralizations: An Empirical Examination of Four Types of Digital Piracy, „International Journal of Cyber Criminology”, nr 7.
 • Siemaszko A., 1993, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN, Warszawa.
 • Woronowicz B., 2009, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, PARPAMEDIA, Poznań.
 • Szczepanik R., Doświadczenie wtórnej wiktymizacji przez kobiety – ofiary przemocy w rodzinie, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5065/2011%20Andragogiczny_Szczepanik.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 01.03.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-601232d0-543d-42d1-b181-b33e95f51630
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.