PL EN


2009 | 22 | 79-93
Article title

Kontakty Polaków z Indianami Stanów Zjednoczonych w okresie od amerykańskiej wojny o niepodległość do wojny secesyjnej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Contacts between Polish and American Indians in the period between the American war of independence and the civil war
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest analiza historyczna dotycząca roli Polaków w wydarzeniach rozgrywających się w szczególnym okresie historii Stanów Zjednoczonych, jakim było formowanie się tego państwa. Wewnętrzną sytuację Stanów Zjednoczonych w omawianym okresie, komplikowała konieczność ciągłego regulowania stosunków z zamieszkującymi jego terytorium narodami indiańskimi. Miało to również wpływ na egzystencję Polaków, asymilujących się ze społeczeństwem ówczesnych Stanów Zjednoczonych. Należy pamiętać, iż udział Polaków w wydarzeniach kształtujących Stany Zjednoczone był czynny i dość liczny. Nowopowstałe państwo, charakteryzowało się w pierwszej połowie XIX wieku między innymi bardzo dynamicznym rozwojem terytorialnym. Związane z nim procesy komplikowały stosunki z rdzennymi mieszkańcami kontynentu północnoamerykańskiego i jednocześnie wymuszały wzajemne relacje między tubylcami, a obywatelami młodego kraju. Emigranci z ziem polskich przybywając do Stanów Zjednoczonych, wtapiali się w ich społeczeństwo i tym samym ulegali rządzącym nim procesom.
EN
As one of the characteristic consequences of the decline of the Polish country in the second half of 18th century, the emigration of Polish citizens to all countries of the world intensified. Particularly attractive was Northern America, where the newly founded and dynamically growing United States of America would willingly accept the arriving refugees, offering them, among other things, endless grounds for farming. The unordered relations with the indigenous population of these areas gave rise to all kinds of complicated situations, mainly conflicts, which immigrants from Poland lively participated in. In actively becoming involved into the shaping of the American nation and the territorial expansion of the USA, the Polish experienced all kinds of consequences following from the direct and indirect relations with the Indians.
Contributors
References
 • Ameryka w pamiętnikach Polaków. Antologia, wybór i komentarze Grzeloński B., Warszawa 1975
 • Baker T. L., Historia najstarszych polskich osad w Ameryce, Wrocław 1981.
 • Błaszczyk L. T., Sobolewski Johann Friedrich Eduard, w: Polski Słownik Biograficzny, tom XXXIX/4, zeszyt 163.
 • Gordon J., Przechadzki po Ameryce, Berlin 1866.
 • Girtler K., Opowiadania: I. Pamiętniki z lat 1801-1831, opracowanie Jabłoński Z. i Staszel J., Kraków 1971-1974.
 • Grzeloński B., Rusinowa I., Polacy w wojnach amerykańskich 1775-1783, 1861-1865, Warszawa 1973.
 • Haiman M., The Poles in the early History of Texas, Chicago 1936.
 • Haiman M., Ślady polskie w Ameryce. Szkice historyczne, Chicago 1938.
 • Haiman M., Z przeszłości polskiej w Ameryce. Szkice historyczne, Buffalo 1927.
 • Hołyński A., Byłem przy narodzinach Kalifornii, Warszawa 1981.
 • Janta A., Nic własnego nikomu, Warszawa 1977.
 • Jatowt M., Wytłumaczę Wam skąd wzięła się Ameryka, Warszawa 1979.
 • Johnsen J. H., Oneidowie pierwsi sojusznicy Ameryki, „Tawacin”, nr 4 (52), 2000.
 • Jóźwikiewicz J., „Tygodnik Emigracyjny Polski”, Paryż, 30 listopada 1834.
 • Kłosowicz R., Wojna amerykańsko-brytyjska 1812-1814, Kraków 2003.
 • Konopczyński W., Kazimierz Pułaski. Życiorys z 14 ilustracjami, Kraków 1931.
 • Kozłowski J., Emigracja okresu schyłkowego Rzeczypospolitej szlacheckiej i porozbiorowa (do 1864), w: Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych, red. Pilch A., Warszawa 1984.
 • Kwast W. , Czy to Kościuszko sprawił Saratogę?, „Tygodnik Powwszechny”, nr 42 (1499), 16 października 1977.
 • Kuczyński A., Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemiennych. Tom 2. Ameryka i Australia z Oceanią, Wrocław 1997.
 • Lubicz-Pachoński J., Kościuszko na Ziemi Krakowskiej, Warszawa-Kraków 1984.
 • Malski W., Amerykańska wojna pułkownika Kościuszki, Warszawa 1977.
 • Maślanka J., Poeta tragiczny (losy i twórczość A. A. Jakubowskiego), „Ruch Literacki”, r. XIII, z. 5 (74), 1972.
 • Nowicka E., Rusinowa I., Wigwamy, rezerwaty, slumsy. Z dziejów Indian w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1988.
 • Norwid C. K., Dzieła zebrane, Warszawa 1966.
 • Norwid C. K., Pisma wszystkie, Warszawa 1971.
 • Pachoński J., Legiony Polskie. Prawda i legenda 1794-1807, tom IV, „Z ziemi włoskiej do Polski 1800-1807”, Warszawa 1979.
 • Pastusiak L., Prezydenci amerykańscy wobec spraw polskich, Warszawa 2003.
 • Physical Description of New South Wales and Van Diemen`s Land, London 1845.
 • Rocznik Emigracji Polskiej, 1836.
 • Roszko J., Ostatni rycerz Europy, Katowice 1983.
 • Rusinowa I., Pana Juliana przypadki życia. Julian Ursyn Niemcewicz 1797-1841, Warszawa 1999.
 • Rusinowa I., Saratoga – Yorktown 1777-1781. Z dziejów wojny amerykańsko – angielskiej, Warszawa 1984.
 • Stasik F., Adam Gurowski 1805-1866, Warszawa 1977.
 • Sułek Z., Polacy w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1775-1783, Warszawa 1973.
 • Strzelecki P. E., Nowa Południowa Walia, Warszawa 1958.
 • Śląscy Teksańczycy. Emigracja ze Śląska do Teksasu w latach 1852-1859, przełożył [z ang.] ks. W. Reisch.
 • Ursyn Niemcewicz J., Listy z Ameryki do Adama Kazimierza Czartoryskiego (1798-1806), Toruń 2003.
 • Ursyn Niemcewicz J., Podróże po Ameryce 1797-1807, Wrocław 1959.
 • Wiadomości Krajowe i Emigracyjne, Paryż 1837.
 • Wierzbicki F. P., California as It is & as It May be or a Guide to the Gold Region, San Francisco 1933.
 • Włoszczewski S., Polonia amerykańska. Szkice historyczne i socjologiczne, Warszawa 1971.
 • Z życia Kajetana Węgierskiego. Pamiętniki i listy, wydane przez Stanisława Kossowskiego w Przewodniku Naukowym i Literackim, Lwów 1908, r. XXXVL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60163c0e-5b5e-447b-a456-29265f9b4100
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.