PL EN


2014 | 100 | 25-37
Article title

Aspekty teoretyczne dywersyfikacji przedsiębiorstw turystycznych

Title variants
EN
Theoretical Aspects of the Travel Companies Diversification
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem ma szczególne znaczenie na dynamicznym wysoko turbulentnym rynku XXI wieku. W warunkach współczesnego kryzysu finansowego przedsiębiorstwa funkcjonują w oparciu o strategie, które uwzględniają konieczność ciągłych zmian w ich działalności. Jedną ze strategii zorientowanych na zmianę produktu, działalności lub rynku jest dywersyfikacja. W artykule zostały przedstawione możliwe formy dywersyfikacji przedsiębiorstw branży turystycznej. Na przykładzie jednego z przedsiębiorstw obwodu brzeskiego Republiki Białoruś zostały rozpatrzone metody i mechanizmy dywersyfikacji oraz zarządzania nią we współczesnych warunkach zmieniającego się rynku.
EN
Strategic Enterprise Management is particularly important in a dynamic, high turbulence market of the 21st century. In conditions of modern financial crisis, enterprises run on strategies that take the need for constant change in their activities. Diversification is one of such strategy, focused on changing the product, activity or markets. The article presents the possible forms of diversification in different branches. On example of one of the companies of Brest region (Republic of Belarus), various methods and mechanisms of diversification and management in the modern world were considered.
Contributors
author
 • Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
References
 • Головач Э.П., Рубахов А. И., Финансовый менеджмент. Изд. БГТУ, Брест 2009.
 • Кобзик Л., Европейцы перестали приезжать в Беларусь задолго до дипломатического скандала. www. tut.by. 07.03.2012, 10:26.
 • Котлер Ф., Основы маркетинга. Прогресс, Москва 1991.
 • Рубахов А.И., Головач Э.П., Коммерческие риски, Изд. БрПИ, Брест 1999.
 • Рубахов Александр, Управление переменами на строительном предприятяии, Изд. Амалфея, Минск 2011.
 • Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2006.
 • Mazurkiewicz L., Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa 2002.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Porter M., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 2006.
 • Penc J., Strategiczny system zarządzania, Placet, Warszawa 2001.
 • ru.wikipedia.org. (odczyt 24.01.2013. 12.04).
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6023c9c2-87ab-4c2e-99e0-d52844e21a39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.