PL EN


2011 | 6 | 74-92
Article title

Społeczeństwo informacyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości

Authors
Content
Title variants
EN
An information society in civilization development of humanity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano charakterystyki oraz przedstawienia genezy powstania społeczeństwa informacyjnego na tle przemian cywilizacyjnych ludzkości. Społeczeństwo informacyjne w rozwoju ludzkości zaprezentowane zostało na przykładach wyszczególnionych przemian technicznych oraz społecznych.
EN
A characteristic and development of information society on the background of civilization humanity changes have been presented. Some examples of the technical and social changes of information society in the development of humanity have been described.
Year
Volume
6
Pages
74-92
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
 • Politechnika Częstochowska
References
 • Czerniachowicz B., Marek S., Szczepkowska M., Główne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw przyszłości [w:] S. Marek, M. Białasiewicz, Podstawy nauki o organizacji, Warszawa 2008.
 • Ficoń K., Logistyka trzeciej fali. Koncepcja trzech fal rozwoju cywilizacyjnego, „Logistyka” nr 1, 2010.
 • Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Toruń 2007.
 • Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008.
 • Groff L., Rewolucja informacyjna: globalne trendy restrukturyzacyjne, wizje i decyzje [w:] L. Zacher, Problemy społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 1997.
 • Haber L.H., Umiejętności przyszłej kadry inżynieryjnej w wykorzystaniu zasobów informacji w przedsiębiorstwach „trzeciej fali” [w:] R. Borowiecki, M. Kwieciński, Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zakamycze 2003.
 • Hofmokl T., Globalne społeczeństwo informacyjne – globalna rewolucja [w:] G. Bliźniuk, J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne: doświadczenie i przyszłość, Katowice 2006.
 • Szewczyk A., Społeczeństwo informacyjne – nowa jakość życia społecznego [w:] A. Szewczyk, Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Warszawa 2007.
 • Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1986.
 • Wierzbicki A., Rola techniki w cywilizacji informacyjnej [w:] L. Zacher, Problemy społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-602668b9-47cb-4273-a5b3-31aa20a6634f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.