PL EN


2018 | 54 | 3 | 85-110
Article title

O uobecnieniu duszy, Sokratesie psychagogu i sztuce uświadomionego mówienia

Authors
Content
Title variants
EN
On making the soul present: Socrates psychagôgos and the art of conscious speaking
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents an intuitive and synthetic interpretation of Socratic maieutics. In it we share the results of the workshop series : ‘How to make use of your own stupidity? Philosophical consulting in psychology’, held at Warsaw University and the University of Social Sciences and Humanities in Warsaw from 2004 to 2012. This was the first seminar series on philosophical counseling examined in academic settings in Poland. Interpreting Socratic maieutics in the spirit of Homeric psychology contributed to the formulation of a number of exercises on conscious speaking, which were incorporated into academic teaching. Students were asked to write down their observations during an exercise, and some sessions were filmed. This allowed us to gather very interesting material, which was the basis for further theoretical and empirical research. In this article, I briefly illustrate conscious speaking, present notes from student exercises and share short recorded material.
PL
W artykule podjęta jest próba intuicyjnej syntetycznej interpretacji sokratejskiej maieutyki w duchu psychologii homeryckiej. Bazując na tej interpretacji, opracowano ćwiczenie uświadomionego mówienia, które zostało włączone do zajęć akademickich: „Jak praktycznie wykorzystać własną głupotę? – doradztwo filozoficzne w warsztacie psychologa”, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w latach 2004–2012. Na gruncie akademickim były to pierwsze w Polsce seminaria poświęcone doradztwu filozoficznemu. Podczas ćwiczeń studenci byli proszeni o zapisywanie swoich obserwacji. Niektóre ćwiczenia były filmowane. W ten sposób został zebrany bardzo ciekawy materiał, który może być podstawą do dalszych poszukiwań teoretycznych i empirycznych. W artykule krótko przedstawiam, czym jest uświadomione mówienie, prezentuję zapiski z ćwiczeń studentów oraz wskazuję na krótki materiał filmowy.
Year
Volume
54
Issue
3
Pages
85-110
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Katowicka 89, 45–061 Opole, Poland, tfemiak@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6026d377-9fc8-40f6-acbd-745f881c8ed8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.