PL EN


2018 | 15 | 441-460
Article title

Ewolucyjna Teleonomia jako zasada unifikująca Rozszerzonej Syntezy Ewolucyjnej

Content
Title variants
EN
Evolutionary Teleonomy as a Unifying Principle for the Extended Evolutionary Synthesis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wielu ludzi nie docenia wpływu wywieranego przez zasady unifikujące na badania biologiczne. Zasady te mają dostarczać upraszczających założeń w przypadku złożonych problemów, dzięki czemu można te problemy skutecznie rozwiązywać przy użyciu dostępnych narzędzi. Błędne założenia upraszczające mogą jednak prowadzić do nieprawidłowego opisu problemów, a więc i do bezpodstawnych wniosków. Zasady unifikujące Nowoczesnej Syntezy biologii ewolucyjnej są obecnie podważane przez Rozszerzoną Syntezę Ewolucyjną. Ta ostatnia, jak dotąd, nie zapewniła jednak własnych zasad unifikujących, przez co wielu naukowców wątpi, czy rzeczywiście stanowi ona oryginalną syntezę biologii ewolucyjnej. W niniejszym artykule za zasadę unifikującą Rozszerzonej Syntezy Ewolucyjnej uznaję koncepcję ewolucyjnej teleonomii (jest to koncepcja Ernsta Mayra zastosowana do samych procesów ewolucyjnych). Dostarczę ponadto konkretnych przykładów pokazujących, że współczesne badania, biorąc za podstawę zasady unifikujące Nowoczesnej Syntezy, prowadzą w ślepą uliczkę. Można temu zaradzić dzięki przyjęciu Rozszerzonej Syntezy Ewolucyjnej wraz z ewolucyjną teleonomią jako zasadą unifikującą.
EN
Many people underestimate the effect that unifying principles have on the study of biology. Unifying principles are used to provide simplifying assumptions to complex problems, which allow them to be effectively tackled by the tools at hand. However, erroneous unifying principles will generate simplifying assumptions that lead towards mischaracterizations of problems which inevitably lead to invalid conclusions. The unifying principles of the current Modern Synthesis of evolution are presently being challenged by the Extended Evolutionary Synthesis. However, the Extended Evolutionary Synthesis has so far failed to provide unifying principles of its own, which has caused many to question whether or not the Extended Evolutionary Synthesis is indeed a unique synthesis of evolutionary biology. Here, the concept of evolutionary teleonomy (Ernst Mayr’s concept of teleonomy applied to evolutionary processes themselves) is identified as a unifying principle of the Extended Evolutionary Synthesis. Additionally, specific examples are provided where modern research has been led astray by the unifying principles of the Modern Synthesis which would have been corrected by applying the Extended Evolutionary Synthesis with the unifying principle of evolutionary teleonomy.
Year
Volume
15
Pages
441-460
Physical description
Contributors
References
 • BROMHAM Lindell, „Does Nothing in Evolution Make Sense Except in the Light of Population Genetics?”, Biology and Philosophy 2009, vol. 24, s. 387-403, doi:10.1007/s10539-008-9146-6.
 • CAPORALE Lynn H., The Implicit Genome, Oxford University Press, New York 2006.
 • CHAMARY J.V., PARMLEY Joanna L., and HURST Laurence D., „Hearing Silence: Non-Neutral Evolution at Synonymous Sites in Mammals”, Nature Reviews Genetics 2006, vol. 7, s. 98-108, doi:10.1038/nrg1770.
 • FUTUYMA Douglas J., „Can Modern Evolutionary Theory Explain Macroevolution?”, w: SERRELLI and GONTIER (eds.), Macroevolution…, s. 29-86, doi:10.1007/978-3-319-15045-1_2.
 • GRAUR Dan, „An Upper Limit on the Functional Fraction of the Human Genome”, Genome Biology and Evolution 2017, vol. 9, s. 1880-1885, doi:10.1093/gbe/evx121.
 • KIMURA Motoo, The Neutral Theory of Molecular Evolution, Cambridge University Press, Cambridge 1983.
 • LALAND Kevin N., ULLER Tobias, FELDMAN Marc W., STERELNY Kim, MÜLLER Gerd B., MOCZEK Armin, JABLONKA Eva, and ODLING-SMEE John, „Does Evolutionary Theory Need a Rethink?: Yes, Urgently”, Nature 2014, vol. 514, s. 161-164, doi:10.1038/514161a.
 • LEMASTER James C., „Związek między Baconem, teleologią i analogią a doktryną naturalizmu metodologicznego”, przeł. Dariusz Sagan, Filozoficzne Aspekty Genezy 2017, t. 14, s. 99-133, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/images/FAG/2017.t.14/art.04.pdf (14.10.2018).
 • MAYR Ersnt, „Cause and Effect in Biology”, Science 1961, vol. 134, s. 1501-1506, doi:10.1126/science.134.3489.1501.
 • MERLIN Francesca, „Evolutionary Chance Mutation: A Defense of the Modern Synthesis’ Consensus View”, Philosophy and Theory in Biology 2010, vol. 2, e103, doi:10.3998/ptb.6959004.0002.003.
 • NOBLE Denis, „Evolution Beyond Neo-Darwinism: A New Conceptual Framework”, The Journal of Experimental Biology 2015, vol. 218, s. 7-13, doi:10.1242/jeb.106310.
 • PIGLIUCCI Massimo and MÜLLER Gerd B., „Elements of an Extended Evolutionary Synthesis”, w: PIGLIUCCI and MÜLLER (eds.), Evolution, the Extended Synthesis…, s. 3-17, doi:10.7551/mitpress/9780262513678.003.0001.
 • PIGLIUCCI Massimo and MÜLLER Gerd B. (eds.), Evolution, the Extended Synthesis, MIT Press, Cambridge 2010, doi:10.7551/mitpress/9780262513678.001.0001.
 • PITTENDRIGH Colin S., „Adaptation, Natural Selection, and Behavior”, w: ROE and SIMPSON (eds.), Behavior and Evolution…, s. 390-416.
 • ROE Anne and SIMPSON George Gaylord (eds.), Behavior and Evolution, Yale University Press, New Haven 1958.
 • SCALLY Aylwyn, „The Mutation Rate in Human Evolution and Demographic Inference”, Current Opinion in Genetics and Development 2016, vol. 41, s. 36-43, doi:10.1016/j.gde.2016.07.008.
 • SERRELLI Emanuele and GONTIER Nathalie (eds.), Macroevolution: Explanation, Interpretation and Evidence, Springer, New York 2015.
 • SHAPIRO James A., Evolution: A View from the 21st Century, FT Press Science, Upper Saddle River, New Jersey 2011, doi:10.1093/gbe/evs008.
 • SIVARAJ Kishor K. and ADAMS Ralf H., „Blood Vessel Formation and Function in Bone”, Development 2016, vol. 143, s. 2706-2715, doi:10.1242/dev.136861.
 • SOSKINE Misha and TAWFIK Dan S., „Mutational Effects and the Evolution of New Protein Functions”, Nature Reviews Genetics 2010, vol. 11, s. 572-582, doi:10.1038/nrg2808.
 • TURNER J. Scott, Purpose and Desire, HarperOne, New York 2017.
 • WRAY Gregory A., HOEKSTRA Hopi E., FUTUYMA Douglas J., LENSKI Richard E., MACKAY Trudy F.C., SCHLUTER Dolph, and STRASSMANN Joan E., „Does Evolutionary Theory Need a Rethink?: No, All Is Well”, Nature 2014, vol. 514, s. 161-164, doi:10.1038/514161a.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-602ca0c2-720c-45a8-97d5-44e0b499485e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.