PL EN


2018 | 524 | 89-99
Article title

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w świetle nadrzędnych zasad i regulacji rachunkowości

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią specyficzną grupę kosztów, której tworzenie wynika z nadrzędnych zasad rachunkowości, a w szczególności zasady współmierności. Kategoria ta związana jest z podejściem wynikowym w rachunkowości i ma na celu prawidłowe przypisanie kosztów do okresów sprawozdawczych. W podejściu bilansowym, które jest promowane we współczesnej rachunkowości kategoria rozliczeń międzyokresowych kosztów jest pomijana, a ich znaczenie marginalizowane. MSSF nie wymieniają rozliczeń międzyokresowych kosztów wśród składników bilansu. Celem artykułu jest przedstawienie rozliczeń międzyokresowych kosztów w świetle nadrzędnych zasad i regulacji rachunkowości. Dodatkowym celem jest przedstawienie sposobu ujęcia i ujawniania informacji o rozliczeniach międzyokresowych kosztów w sprawozdaniach finansowych jednostek stosujących MSSF. Jako narzędzia badawcze przyjęto analizę aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz studium przypadku.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60300645-ec59-4f2f-912a-c1792059ee7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.