PL EN


Journal
2012 | 3(119) | 75-86
Article title

Dwucyfrowe kodowanie zadań z matematyki

Title variants
EN
Double-digit coding of examination math problems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Różne stosowane na świecie sposoby oceniania zadań na egzaminach końcowych dają informacje o osiągnięciach uczniów, pozwalają porównywać wyniki szkół, nie pozwalają jednak na formułowanie wniosków o koniecznych modyfikacjach metod nauczania. Istnieją jednak metody oceniania zadań, które pozwalają nie tylko opisać osiągnięcia i niepowodzenia uczniów, ale także umożliwiają ocenę przyczyn tych niepowodzeń. Jedną z takich metod oceniania zadań otwartych rozbudowanej odpowiedzi jest kodowanie dwucyfrowe (double-digit coding). Stosowana jest ona w niektórych międzynarodowych badaniach edukacyjnych. W artykule przedstawiamy pierwsze Polskie doświadczenia związane z zastosowaniem tej metody: zadanie z matematyki oraz klucz kodowy, na podstawie którego odbywało się jego ocenianie. Przedstawiamy również doświadczenia zdobyte podczas przygotowywania klucza kodowego i podczas jego zastosowania w procesie oceniania oraz płynące stąd wnioski.
EN
Various methods are used worldwide to evaluate student solutions to examination tasks. Usually the results simply provide information about student competency and after aggregation, are also used as a tool of making comparisons between schools. In particular, the standard evaluation methods do not allow conclusions to be drawn about possible improvements of teaching methods. There are however, task assessment methods which not only allow description of student achievement, but also possible causes of failure. One such method, which can be applied to extended response tasks, is double-digit coding which has been used in some international educational research. This paper presents the first Polish experiences of applying this method to examination tasks in mathematics, using a special coding key to carry out the evaluation. Lessons learned during the coding key construction and its application in the assessment process are described.
Journal
Year
Issue
Pages
75-86
Physical description
Dates
issued
2012-09-30
Contributors
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Instytut Badań Edukacyjnych
References
 • Dossey, J. A., Jones, C. O. i Martin, T. S. (2002). Analyzing student responses in mathematics using two-digit rubrics. W: D. F. Robitaille i A. E. Beaton (red.), Secondary Analysis of the TIMSS Data. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht.
 • Eurydice (2009). National testing of pupils in Europe: objectives, organisation and use of Results. Bruxelles: The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) – Eurydice.
 • Foy P. i Olson J. F. (red.). (2010). TIMSS 2007 user guide for the international database. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
 • Kołodziej, K. (2007). Kategoryzacja rozwiązań zadań otwartych części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Materiały z XIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej. Łomża.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O. i Foy, P. (2008). TIMSS 2007 international mathematics report: findings from IEA’s trends in international mathematics and science study at the fourth and eighth grades, Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
 • OECD (2004). Learning for tomorrow’s world – first results from PISA 2003. Paris: OECD.
 • OECD (2005). PISA 2003. Technical report. Paris: OECD.
 • OECD (2007). PISA 2006 science competencies for tomorrow's world (volume I). Paris: OECD.
 • OECD (2009). PISA 2006. Technical report. Paris: OECD.
 • OECD (2010a). PISA 2009 results: what students know and can do. Student performance in reading, mathematics and science (volume I). Paris: OECD.
 • OECD (2010b). Learning mathematics for life. A perspective from PISA. Paris: OECD.
 • OECD (2012). PISA 2009. Technical report. Paris: OECD.
 • Ruddock, G. J., O’Sullivan, Ch. Y., Arora, A. i Erberber, E. (2008). Developing the TIMSS 2007 mathematics and science assessments and scoring guides. W: J. F. Olson, M. O. Martin, i I. V. S. Mullis, (red.). TIMSS 2007 technical report (s. 30–32). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
 • Turmo A., Kjærnsli M. i Pettersson A. (2003). Mathematical literacy and competency classes. W: S. Lie, P. Linnakylä i A. Roe (red.), Northern lights on PISA. Unity and diversity in the Nordic countries in PISA 2000. Oslo: University of Oslo.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2012/3-5-sulowska-karpinski-dwucyfrowe-kodowanie.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-603a53f0-a90d-4c05-942d-d2fbe6810e70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.