PL EN


2012 | 899 | 15-26
Article title

Badania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania środków spożywczych

Title variants
EN
Research on Microbiological Contamination of Plastic Packaging Surfaces Intended to Come into Contact with Foodstuffs
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Packaging should not cause potential danger for a user or consumer of a packaged good. One of the basic groups of hazards is biological hazards, among which may be counted microorganisms, mainly saprophyte bacteria, pathogenic bacteria, fungi and yeasts. The main goal of the research for this paper was to state and evaluate the sanitary conditions of packaging materials and packaging made from plastics in different distribution locations. The applied research method, a test on Rodac plates, was done in accordance with specific standard requirements. This method allows the number of general microorganisms, fungi, yeasts and Enterobacteriaceae to be determined. In terms of those numbers, none of the materials received a failing grade. However, the test for Enterobacteriaceae on the tested surfaces proved unsatisfactory. Providing better education in production and distribution hygiene should therefore be considered. It would also be useful to spread awareness and knowledge of BRC/IOP Global Standard for Packaging and Packaging Materials requirements, where the ensurance of hygiene is well recognised. It will also be helpful if the food packaging production and distribution industries embrace the same legal requirements as the food industry. This would mean mandating the introduction and use of GMP, GHP and HACCP systems.
Contributors
References
 • Appendini P., Hotchkiss J.H. [2002], Review of Antimicrobial Food Packaging, „Innovative Food Science & Emerging Technologies”, nr 3.
 • Bohdan M. [2007], Wpływ opakowań na bezpieczeństwo żywności, „Przemysł Spożywczy”, nr 2.
 • Bower C.K., McGuire J., Daeschel M.A. [1996], The Adhesion and Detachment of Bacteria and Spores on Food Contact Surfaces, „Trends in Food Science and Technology”, nr 7.
 • Bureau G. [1996], Packaging and Microbiology [w:] Food Packaging Technology, vol. 1, red. G. Büreau, J.L. Multon, VCH Publishers.
 • Global Standard BRC/IOP for Packaging and Packaging Materials [2008], nr 3, British Retail Consortium, London.
 • Hać-Szymańczuk E. [2008], Higiena od pola do stołu. Cz. 2, „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”, nr 6(59).
 • Kramer A., Schwebke I., Kampf G. [2006], How Long Do Nosocomial Pathogens Persist on Inanimate Surfaces? A Systematic Review, „BMC Infectious Diseases”, nr 6.
 • Lisińska-Kuśnierz M. [2010], Społeczne aspekty w opakowalnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Perez-Rodrigues F. i in. [2008], Understanding and Modelling Bacterial Transfer to Foods: A Review, „Trends in Food Science and Technology”, nr 19.
 • Petersen J.H. [2003], Migration of Compounds from Food Contact Materials and Articles [w:] Food Safety: Contaminants and Toxins, red. J.P.F. D’Mello, CAB International.
 • PN-A-75052/20:1990. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikrobiologicznych. Badanie stanu higienicznego opakowań, urządzeń i sprzętu pomocniczego.
 • PN-A-82055-19:2000. Mięso i przetwory mięsne. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni urządzeń, sprzętów, pomieszczeń oraz opakowań i rąk pracowników.
 • PN-EN 15593:2010. Opakowania. Zarządzanie higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych. Wymagania.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,  Dz.U. L 179 z 7.07.2007.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, Dz.U. L 338 z 13.11.2004.
 • Steinka I. [1999], Biologiczne podstawy jakości żywności, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni.
 • Tortora G.J., Funke B.R., Case C.L. [2010], Microbiology. An Introduction, 10th ed., Pearson Education, San Francisco.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2006 r., nr 171, poz. 1225 z późn. zm.
 • Wasiak W. [2009], The Packaging Industry and Market in Poland [w:] 15th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging, Polish Chamber of Packaging.
 • Wilcock A. i in. [2004], Consumer Attitudes, Knowledge and Behavior: A Review of Food Safety Issue, „Trends in Food Science and Technology”, nr 15.
 • Zadernowski M.R. i in. [2008], HACCP. Katalog zagrożeń biologicznych, fizycznych i chemicznych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-603a6549-5a28-45e3-b224-d68b75ed36c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.