PL EN


Journal
2014 | 1 | 4-6
Article title

The analysis of the medical university students’ health condition and lifestyle

Content
Title variants
PL
Ocena stanu zdrowia i stylu życia studentów Uniwersytetu Medycznego
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Significant psychophysiological burdens and unhealthy lifestyle constitute the risk factors leading to students’ health deterioration. Purpose: The purpose of the research was the analysis of students’ health condition and lifestyle in medical university. Material and methods: The objects of the research were 100 third year students of the Faculties of General Medicine and Pediatrics of Grodno State Medical University. For the study of students’ orientation on healthy lifestyle, a special scale-type questionnaire was developed and used. Results: According to the respondents’ opinions it has been detected that the basic factors influencing the state of health are the lifestyle and the living conditions. The students activity is evaluated as very low as well as their rational nutrition. The majority of them smoke and drink alcohol. Conclusions: The peculiarities of studying at a medical university accompanied by imbalanced nutrition might lead to the deterioration of health in the students which are doctors to be. The results ought to lead to the optimization of prophylaxis programs and entire alteration of the students’ lifestyles.
PL
Wstęp: Istotne psychofizjologiczne problemy i niezdrowy styl życia młodzieży są czynnikami ryzyka prowadzącymi do pogorszenia stanu zdrowia. Cel: Ocena stanu zdrowia i stylu życia studentów Uniwersytetu Medycznego w Grodnie. Materiał i metody: Przebadano 100 studentów trzeciego roku wydziałów Medycyny Ogólnej i Pediatrii Uniwersytetu Medycz-nego w Grodnie. W tym celu został opracowany i wykorzystany specjalny kwestionariusz ankiety anonimowej. Wyniki: Głównymi czynnikami, które wpływają na stan zdrowia studentów, są styl i warunki życia. Studenci wykazują niską aktywność ruchową oraz nieprzestrzeganie zasad racjonalnego odżywiania. Duża liczba studentów pali papierosy i spożywa napoje alkoholowe. Wnioski: Psychofizjologiczne problemy procesu szkolenia w połączeniu z nieracjonalnym odżywianiem mogą prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia studentów Uniwersytetu Medycznego – przyszłych lekarzy. Stąd temat ten powinien zająć czołowe miejsce w przyszłych programach profilaktycznych.
Journal
Year
Issue
1
Pages
4-6
Physical description
Dates
accepted
2014-02-15
Contributors
author
 • Grodno State Medical University, Grodno, Belarus
author
 • Grodno State Medical University, Grodno, Belarus
References
 • Isiutsina-Fiadotkava Ts. lifestyle of medical students. 1. Med J 2010; 1: 145-151.
 • Batrymbetova SA. health of students according to the subjective assessment and risk factors that contribute to it. Public Health 2008; 4: 38-39.
 • Cecchini M, Sassi F, Lauer Ja, Lee YY, Guajardo-Barron v, Chisholm D. Tackling of unhealthy diets, physical inactivity, and obesity: health effects and cost-effectiveness. Lancet2010 Nov 20; 376 (9754): 1775-84.
 • Kupchinov rI. 4. A healthy lifestyle of students. minsk: Nat. Institute of Education; 2007.
 • Popov a v. Complex social and hygienic health research medical students: Author’s abstract of dissertation. Moscow; 2008.
 • Blinova, Eg. Scientific bases of socio-hygienic monitoring the learning environment of students in educational institutions of higher education: Author’s abstract of dissertation. Moscow; 2010.
 • Sysoeva, Ov. Socio-hygienic aspects of formation health behavior of university students: Author’s abstract of dissertation. Khabarovsk; 2009.
 • Kiseliova Iv. Scientific substantiation of the organizational model of health students: Author’s abstract of dissertation. Kazan; 2010.
 • Kosovsky Eg. Health and optimization of care for university students of Magnitogorsk in the new socio-economic conditions: Author’s abstract of dissertation. Moscow; 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60516a63-fca2-4c11-a2d1-54d9cdb16ef8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.