Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4/2013 | 243-255

Article title

Samokontrola zachowań a natężenie lęku u wychowanków placówek resocjalizacyjnych

Authors

Content

Title variants

EN
The self-control and the level of anxiety of juvenile offenders from social rehabilitation centers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy samokontroli zachowań młodzieży niedostosowanej społecznie. W pierwszej części znajduje się analiza pojęcia i opis jej struktury, a także omówienie znaczenia w procesie resocjalizacji. Dalej prezentowane są wyniki badań empirycznych, które wskazują na istotne statystycznie różnice w poziomie samokontroli zachowań pomiędzy nieletnimi wychowankami placówek resocjalizacyjnych a młodzieżą szkolną. Nieletni posiadają niższy poziom samokontroli zachowań w porównaniu z ich rówieśnikami ze szkół gimnazjalnych i średnich. Z przeprowadzonych badań wynika również, że poziom badanej kompetencji wśród nieletnich koreluje ujemnie z natężeniem lęku. Całość tekstu zamyka interpretacja uzyskanych rezultatów, wnioski i zalecenia praktyczne z przeprowadzonych badań.
EN
This article focuses on the self-control of juveniles offenders from centers of social rehabilitation. The first part of the text contain theoretical analysis of the concept and structure of self-control and its significance in process of social rehabilitation. In the second part of the article are presented the results of empirical research of this issue. The statistical analyses are showed that juvenile’s have lower self-control of behavior then their law-abiding peers from schools. The self-control also depend on the level of juveniles’ anxiety. At the end of this article in the short discussion is giving the explanation obtained results and proposals of their practical implementation.

Year

Issue

Pages

243-255

Physical description

Dates

published
2013-07-31

Contributors

author
 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Baran B., Bielawiec A. (1994). Osobowość nieletnich przebywających w placówkach resocjalizacyjnych. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Buksik D. (2003). Wrażliwość sumienia. Studium psychologiczne. Warszawa: Wyd. CMPP.
 • Cibor R. (2000). Pokusa jako zjawisko psychologiczne. W: Murzyn A., Cibor R., Michałowski S. Dziecko w świecie pokus. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Goldstain A.P., Glick B., Gibbs J.C. (2004). ART – program zastępowania agresji. Warszawa: Wydawnictwo „Amity”.
 • Kapler L. O samokontroli. http://www.terapia.rubikon.net.pl/html/2001/O%20samokontroli.htm [data pobrania: 28.12.2008].
 • Kofta M. (1979). Samokontrola a emocje. Warszawa: PWN.
 • Kosewski M. (1985). Ludzie w sytuacji pokusy i upokorzenia. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kupiec H. (2007). Kontrola społeczna nad młodzieżą w dużym mieście. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Lindenfield G. (1999). Samokontrola emocjonalna. Warszawa: Wydawnictwo „Amber”.
 • Pytka L. (2000). Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo APS.
 • Sitarczyk M. (2005). Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Strelau J., Doliński D. (2008). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Gdańsk: GWP.
 • Szewczuk W. (1988). Sumienie – studium psychologiczne. Warszawa: PWN.
 • Zuberbier A. (1988). Słownik teologiczny. Katowice: Wydawnictwo KŚJ.

Notes

PL

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-60540f58-9bac-472a-b942-121bbbf7e837
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.