PL EN


2013 | 141 | 185-198
Article title

Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej

Authors
Content
Title variants
EN
The Determinants of the Network Performance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Today's economy is extremely networked. We are able to observe the growing popularity of strategic networking. Interorganizational networks are perceived as a fast channel to the sustainable competitive advantage. Simultaneously, in many cases strategic partners decide to break ties before the joint goals are reached and networks fall apart. Therefore, in the field of strategic management the further research on network performance is relevant and needed. One of the most important feature of networks is internal coordination (shaped by market, hierarchic and social mechanisms) which is perceived as one of the primordial determinants of the durable and successful networking. The literature provides us a lot of deep, diversified and also inconsistent analysis on both network success and network failure. However, one of the newest research direction related to the networking is proximity concept. Proximity used to be perceived as the most important factor which shapes the network performance in the field of economic geography.
Year
Volume
141
Pages
185-198
Physical description
Contributors
References
 • J. Lichtarski: Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1993, s. 17.
 • P. Parvinen, P. Lukkari: Changing Healthcare Networks - Orchestrating Needed but Impossible? Artykuł prezentowany na 23rd IMP-conference in Manchester, UK in 2007. [dostęp on line: http://www.impgroup.org/uploads/papers/5922.pdf, 24.04.2011r.], s. 4.
 • W. Czakon: Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 62.
 • J. Bryant: The Six Dilemmas of Collaboration. Interorganisational Relationships as Drama. John Wiley & Sons. West Sussex 2003, s. 187-207.
 • K. Möller, S. Svahn: Managing Strategic Nets: A Capability Perspective. "Marketing Theory" 2003, Vol. 3, No. 2, s. 201-226.
 • P. Kale, J.H. Dyer, H. Singh: Alliance Capability, Stock Market Response and Long-term Alliance Success: The Role of the Alliance Function. "Strategic Management Journal" 2002, Vol. 23, s. 765.
 • J. Lichtarski: Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorstw. W: Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Red. J. Lichtarski. PWE, Warszawa 1992, s. 12. Cyt. za: T. Pszczołowski: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa 1978, s. 106.
 • A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak: Rozwój teorii organizacji. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 128.
 • S.H. Park: Managing an Interorganizational Network: a Framework of the Institutional Mechnism for Network Control. "Organization Studies" 1996, Vol. 17, No. 5, s. 795-824.
 • W.W. Powell: Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization. "Research in Organizational Behavior", Vol. 12, s. 300.
 • W. Czakon: Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. "Przegląd Organizacji" 2011, 11, s. 5.
 • W. Czakon: Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji współdziałania. "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9, s. 7-9.
 • E.H. Klijn: Governance and Governance Networks in Europe. An Assessment of Ten Years of Research on the Theme. "Public Management Review" 2008, Vol. 10, No. 4, s. 505-525.
 • K. Łobos: Organizacja sieciowa. W: Elastyczność organizacji. Red. R. Krupski. Wydawnictwo UE, Wrocław s. 195-196.
 • K. Łobos: Organizacja sieciowa. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Red. K. Perechuda. Placet, Warszawa 2000, s. 97.
 • Perri, N. Goodwin, E. Peck, T. Freeman: Managing Networks of Twenty-First Century Organizations. Palgrave Macmillan, Hampshire 2006, s. 31-32.
 • K. Czop, A. Leszczyńska: Systemy przyszłości. W: Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją. Red. M. Brzeziński. Placet, Warszawa 2002, s. 282.
 • K. Perechuda: Strategia a orkiestracja sieci. W: Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji. Red. R. Krupski. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Wałbrzych 2010, s. 255-262.
 • J. Huiskonen, T. Pirttila: Lateran Coordination in a Logistics Outsourcing Relationship. "International Journal Production Economics" 2002, Vol. 78, s. 177-185.
 • W.W. Powell, K.W. Koput, L. Smith-Doerr: Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Netyvorks of Learning in Biotechnology. "Administrative Science Quarterly" 1996, Vol. 41, s. 116-117.
 • G. Lorenzoni, A. Lipparini: The Leveraging of Interfirm Relationships as a Distinctive Organizational Capability: A Longitudinal Stud. "Strategic Management Journal" 1999, Vol. 20, s. 317-318.
 • B. Kogut: The Network as Knowledge: Generative Rules and the Emergence of Structure. "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21, s. 405-406.
 • W. Czakon: Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 90-115.
 • R. Gulati: Alliances and Networks. "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 19, s. 293-317.
 • W. Czakon: Sieci międzyorganizacyjne a niepewność w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw. Red. K. Kozakiewicz. Wydawnictwo AE, Poznań 2007, s. 236.
 • J. Stachowicz: Przewaga konkurencyjna a przewaga kooperacyjna: dylematy współczesnego paradygmatu zarządzania strategicznego. W: Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki. Red. J. Rokita, W. Grudzewski. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2007, s. 56.
 • A. Sokołowska: Organizacja sieciowa - cechy, przestrzeń gospodarcza, problemy metodologii badań. W: Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą. Red. V. Galant, K. Perechuda. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005, s. 247-248.
 • J. Child, D. Faulkner: Strategies of Co-operation. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures. Oxford University Press, Oxford 1998, s. 120.
 • E. Stańczyk-Hugiet, A. Sus: Konsekwencje przynależności do sieci. W: Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński. C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 92-94.
 • W. Sroka: Korzyści i zagrożenia uczestnictwa w sieci aliansów - analiza porównawcza. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 1, s. 29-30.
 • Y.L. Doz, L. Hamel: Alianse strategiczne. Helion, Gliwice 2006, s. 13-19.
 • T. Dryl: Organizacja sieciowa. W: Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki. Red. M. Czerska, A.A. Szpitter. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 256.
 • R.W. Coff: The Coevolution of Rent Appropriation and Capability Development. "Strategic Management Journal" 2010, Vol. 31, s. 711-733.
 • R.A. Boschma, K. Frenken: The Spatial Evolution of Innovation Networks: A Proximity Perspective. W: The Handbook of Evolutionary Economic Geography. Red. R.A. Boschma, R. Martin Edward Elgar, Cheltenham 2010, s. 120-135.
 • W. Czakon: Hipoteza bliskości. "Przegląd Organizacji" 2010, nr 9, s. 16.
 • R.A. Boschma: Proximity and Innovation: A Critical Assessment. "Regional Studies" 2005, Vol. 39, No. 1, s. 61-74.
 • W. Czakon: Wykorzystanie więzi międzyorganizacyjnych w tworzeniu wartości na rynku B2B. W: Marketing relacji na rynku Business to Business. Wybrane zagadnienia. Red. M. Mitręga, Wydawnictwo AE, Katowice 2007, s. 104.
 • W. Czakon: Network Governance Dynamics Impact on Intellectual Property Management: the Case of a Franchise System. "International Journal of Intellectual Property Management" 2009, Vol. 3, No. 1, s. 23-38.
 • A.M. Petruzzelli, V. Albino, N. Carbonara: External Knowledge Sources and Proximity. "Journal of Knowledge Management" 2009, Vol. 13, No. 5, s. 301-318.
 • T. Broekel, R.A. Boschma: Knowledge Networks in the Dutch Aviation Industry: The Proximity Paradox. "Papers in Evolutionary Economic Geography" 2009 (PEEG), No. 0915.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60543828-7414-4098-b30a-4514d5a0dad7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.