PL EN


2014 | 3(89) | 5-12
Article title

Baza informacyjna monitoringu polskiego rynku nieruchomości

Content
Title variants
EN
The Information Base of the Polish Real Estate Market Monitoring
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Monitoring rynku nieruchomości jest istotnym elementem funkcjonowania tego rynku. Informacje dostarczane z monitoringu wspierają decyzje instytucji regulacyjnych, działania instytucji obsługi, badań i analiz, decyzje inwestorów, kredytodawców. Informacje z monitoringu wykorzystywane są na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Zinstytucjonalizowany system informacji o rynku nieruchomości w Polsce opiera się na danych z aktów notarialnych, gromadzonych przez GUS. System ten, mimo dostarczania wielu cennych informacji o wartości obrotu, strukturze transakcji, ma szereg wad, w tym: niekompletność (brak ze zestawieniach informacji o niektórych formach obrotu), nieaktualność – zestawienia publikowane są z dużym opóźnieniem, niedostosowanie treści do potrzeb użytkowników – komercyjnych, instytucji regulacyjnych i rządowych, badawczych i edukacyjnych. Nierozwiązanym problemem pozostaje nadal kwestia zapewnienia finansowania i odpowiedniego zinstytucjonalizowania monitoringu.
EN
The market monitoring system is a significant component of the real estate market and its proper functioning. Decisions made by regulative bodies/authorities, real estate market service and support institutions, research and analysis institutions, investors, borrowers are supported by the data delivered by the monitoring system. Information from the monitoring is required on the local, regional, and national level. The institutionalized system of the real estate market information in Poland is based on the data from notary acts collected by the Central Statistical Office. Despite collecting and delivering important information about the turnover value and the structure of transactions, the system has some significant disadvantages, such as: incompleteness (information on a certain type of transactions is not collected), outdatedness – the data are published with considerable delay, maladjustment of the contents of the data published to users’ needs – commercial users, regulative and administrative authorities, research and educational institutions. The provision of proper and stable financing and institutionalizing of the monitoring system remains another unsolved issue.
Year
Issue
Pages
5-12
Physical description
Dates
published
2014-09-30
Contributors
  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń
References
  • Kałkowski L. (red.), Rynek nieruchomosci w Polsce, Twiger, Warszawa 2003.
  • Kałkowski L., 22 lata polskiego rynku nieruchomosci. Monitoring za lata 1990-2010, IRM, Kraków 2012.
  • Monitoring polskiego rynku nieruchomosci, IRM, Kraków 2013.
  • Niemczyk R., Gospodarka i obrót nieruchomosciami, Difin, Warszawa 2009.
  • Nowak M., Skotarczak T. (red.), Podstawy gospodarowania nieruchomosciami, CeDeWu.pl, Warszawa 2013.
  • Obrót nieruchomosciami w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2013.
  • Stolinska B., Transakcje kupna-sprzedazy nieruchomosci w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Swiat Nieruchomosci” 2009, nr 70.
  • Wierzchowski M.W., Internetowe bazy danych o nieruchomosciach w Polsce, „Swiat Nieruchomosci” 2011, nr 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6054bbd4-db4a-4aac-92ed-c261fd597a10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.