PL EN


2009 | 3 | 67-76
Article title

Kilka uwag o zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym

Content
Title variants
EN
SELECTED REMARKS ABOUT COMBATING CRIME AGAINST ARCHAEOLOGICAL RELICS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to selected issues in combating and preventing crime against archaeological heritage. The authors [»resent basic legal [»revisions determining archaeological relics and define the term “crime that is related to them. Whilst describing basic activities of state institutions within the scope of combating this tvpe of crime, the authors commence a discussion on insufficient staffing among police monument coordinators. Most controversial examples of prosecuting attorneys errors are mentioned in the discussion on certain procedural problems which appeared in the course of conduct of penal procedures known to the authors. The issue of participation of archaeologists and museum employees in illegal trade in archaeological relics “in good faith is also discussed; moreover, the authors describe the problem related to the absence of efficient solutions with respect to trade in archaeological relics from illegal excavation sites outside of Poland. The article is completed with a summary of combating crime against archaeological relics and a conclusion that Poland still misses proper determination and, more importantly, proper evaluation of this type of crime and awareness of the importance of the problem. Negative effects of criminal activities are overlooked or marginalized; it should be remembered that such activities generate nonrenewable losses.
Year
Issue
3
Pages
67-76
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • mgr, archeolog Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
 • dr, prawnik, archeolog, muzealnik, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski
References
 • Por. Z. Kobyliński, Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego w Polsce, [w:] Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego w Polsce. Materiały z konferencji ogolnopolskiej. Poznań 1997, s. 7-25.
 • M. Trzciński, Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2010.
 • J. Koj, Procedury ścigania za zniszczenie i rabowanie zabytkow archeologicznych na przykładzie cmentarzyska z okresu wpły wow rzymskich w Mokrej, wojewodztwo częstochowskie, [w:] Badania archeologiczne na Gornym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 r., Katowice 1998, a także: Wykrywacze metali a archeologia, Warszawa 1999.
 • Dz.U. z 2003 r. Nr 162, puz. 1568 z poźn. zm.
 • Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego z La Valetta (Dz.U. z 1996 r. Nr 120, poz. 564), art. 1
 • Z. Kobyliński, Własność dziedzictwa kulturowego. Idee - problemy - kontrowersje, Warszawa 2009.
 • Por. W. Ziołkowski, Przestępczość w Internecie przeciwko zabytkom archeologicznym, „Cenne, bezcenne/utracone" 2006, nr 2, http://www.oozp.pl/czasopisma_arch.php?akt_id=802 (stan na dzień 3 września 2010);
 • M. Sabaciński, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytkow w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu archeologicznemu, „Ochrona Zabytkow” 2007, nr 1, s. 11-13, http://www.zabytek.pl/UserFiles/File/Publikacje/Ochrona%20Zabytk%G3%B3w/Ochrona%20Zabytk%C3%B3w%202007/l_2007-l-informacje.pdf (stan na dzień 3 września 2010).
 • Zob m.in. Przywłaszczyli skarb z Dążkowa i Spiczyna, http://www.policja.pl/port al.php?serwis=pol&dzial=l&id= 10637&serach=591 (stan na dzień 31 października 2008);
 • 40-latek oferował w Internecie monety z wykopalisk, http://www.policja.pl/portal.php?serwis=pol&dzial=376&id=13552&serach=591 (stan na dzień 31 października 2008);
 • Policja przejęła nielegalny skarb - kilka tysięcy monet z I-II w., http://www.pohcja.pl/ portal.php?serwis=pol&dzial=376&= 10669& (stan na dzień 31 października 2008).
 • Art. 95 pkt 2 Ustawy7 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
 • Prawo muzeow, Warszawa 2008, s. 244-245.
 • Konwencja dotycząca środkow zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dobr kultury, Paryż 1970 (Dz.U. z 1674 r. Nr 20, poz. 106).
 • G. Pastore, Organizacja jednostki karabinierow Tutela Patrimonio Artistico i jej udział w międzynarodowej wspołpracy w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu, [w:] Międzynarodowa wspołpraca służb policyjnych, granicznych i celnych w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom. Szczytno 2005, s. 94.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-605a4004-c343-4867-9294-f12f3df19028
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.