PL EN


2014 | 16 | 1 | 127-140
Article title

Mетодика діагностики рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин

Authors
Title variants
EN
The methodology of training future social educators to prevent children from taking psychoactive substances
PL
Metodyka przygotowania przyszłych socjalnych pedagogów do działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania zażywania przez dzieci substancji psychoaktywnych
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
У статті розглядаються теоретичні питання визначення рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин. Представлено діагностичні методики (анкети, опитувальники, тести, діагностичні карти) для виявлення показників готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин за кожним із компонентів готовності (мотиваційно-регулятивним, особистісним, когнітивним, діяльнісним). Розкрито механізм обчислення рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин, а також представлено загальний вигляд бланку експертної оцінки готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин. Охарактеризовано рівні готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання дітьми психоактивних речовин.
EN
This article discusses the methodology of training future social educators to prevent children from taking psychoactive substances. The diagnostic methods such as questionnaires, tests, and diagnostic maps are presented, which check future social educators’ readiness for work with children to prevent them from taking such substances.
PL
Prezentowany artykuł dotyczy przygotowania przyszłych socjalnych pedagogów do realizacji profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci. Przedstawiono diagnostyczne metody mierzenia gotowości przyszłych specjalistów do podejmowania działań profilaktycznych.
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
127-140
Physical description
Contributors
author
  • Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-605bdea1-ba74-4eca-b91d-def07c969840
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.