PL EN


2017 | 5 | 3 | 185-200
Article title

Lokalne media internetowe – transgraniczne czy przygraniczne? Przypadek Cieszyna

Content
Title variants
EN
Local internet media - cross-border or frontier? Cieszyn case
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pogranicze to często obszar specyficzny, gdzie obserwować można bezpośrednie ścieranie się odmiennych językowo, społecznie czy historycznie grup nieraz obciążonych negatywnymi stereotypami o sąsiadach zza granicy. Media lokalne mogą jednak ograniczać bądź niwelować wzajemne bariery utrudniające współistnienie. Cieszyn jest ciekawym przykładem miasta podzielonego miedzy dwa państwa: Polskę i Czechy. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy lokalne portale wykorzystują możliwości jakie oferuje internet i umacniają stosunki, współpracę między oboma wspólnotami oraz wskazanie jakie czynniki mogą mieć wpływ na ten proces.
EN
Borderland is a specific area where one can observe the direct language, social or historical conflict between groups, which are often overwhelmed by negative stereotypes about their neighbors from abroad. Local media may, however, limit or bridge the barriers to coexistence. Cieszyn is an interesting example of a city divided between two countries: Poland and the Czech Republic. This article attempts to answer the question of whether local web portals use the opportunities offered by the internet and strengthen relationships, cooperation between the two communities, and what factors might influence this process.
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
185-200
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • DR (2017). „Gorolski Święto” − dni wielu pokoleń. http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/gorolski-swieto-dni-wielu-pokolen (dostęp 15.09.2017).
 • Indi (2017). A jednak z niespodziankami. Deszczowe jubileuszowe gorolski święto. http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,37949,deszczowy-jubileuszowygorol.html (dostęp 15.09.2017).
 • Bahlcke, J., Gawrecki, D., Kowalczyk, R. (red.) (2011). Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu. Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 • Błahut, G. (2010). Wielokulturowość Cieszyna jako miasta pogranicza. W: H. Rusek, A. Pieńczak, J. Szczyrbowski (red.), Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim, T. 1. Cieszyn-Katowice-Brno: Offsetdruk i media.
 • Bryl, M. (2017)., Powstaje nowa scena. http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,37996,powstaje-nowa-scena.html (dostęp 15.09.2017).
 • ‘Czeskie’ (2017). Czeskie ‚’Hospody’’ od 31 maja bez dymka. http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,37330,hospody-bez-dymka.html (dostęp 15.09.2017).
 • Dyczewski L. (2001), Media czynnikiem spajającym heterogeniczną społeczność pogranicza (przyczynek do dyskusji). Akcent. Literatura i Sztuka, nr 4.
 • ‘Euroregion Śląsk Cieszyński – podstawowe’ informacje o Euroregionie. http://www.olza.pl/pl/o-na
 • ‘Jubileusz’ (2017). Jubileusz życiowy prof. Daniela Kadłubca. http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/jubileusz-zyciowy-prof-daniela-kadlubca (dostęp 15.09.2017).
 • Kantor, R. (2006). Wielokulturowość miasta. Prolegomena do badań nad zróżnicowaniem kulturowym społeczności miejskiej Krakowa. Studia Etnologiczne i Antropologiczne, T. 8.
 • Markowska, U. (2017). Patrząc na teatr. http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/patrzac-na-teatr (dostęp 15.09.2017).
 • UM (2017). Męska nie-solidarność w miłosnym kryzysie. http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/meska-nie-solidarnosc-w-milosnym-kryzysie (dostęp 15.09.2017).
 • Miller, M. (2005). Dziennikarstwo jako narzędzie poznania. W: S. Mocek (red.), Dziennikarstwo – media – społeczeństwo. Warszawa: ISP PAN.
 • Olechowska, P. (2014). Transgraniczne projekty medialne na przykładzie polsko-niemieckiego pogranicza – studium rozwoju od 1989 roku po współczesność. Rocznik Bibliograficzno-Prasoznawczy, nr. 6/17.
 • Olechowska, P. (2015). Rola i znaczenie mediów w kształtowaniu obrazu polsko-niemieckiego pogranicza w latach 90. XX wieku (na przykładzie „Gazety Pogranicza” – dodatku do „Gazety Wyborczej”). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, nr. 28 (2).
 • Olechowska, P. (2012). Dziennikarstwo transgraniczne na przykładzie powiatu świnoujskiego. Edukacja Humanistyczna, nr. 2 (27).
 • Olechowska, P. (2014). Dziennikarstwo transgraniczne na przykładzie polsko-niemieckiego pogranicza. W: W. Adamowski, A. Jaskiernia (red.), Międzykulturowe aspekty działalności mediów w epoce globalizacji. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Panic, I. (red.) (2010). Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, T.1, 2, 3, Cieszyn: Książnica Cieszyńska.
 • ‘Piorun’ (2017). Piorun uderzył w chłopca. http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,37797,piorun-uderzyl-w-chlopca-.html (dostęp 15.09.2017).
 • Piotrowska, A. (2012). Region dziś. Śląsk południowy. W: H. Kras (red.), Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=814&Itemid=117 (dostęp 12.08.2012).
 • Pipień, D. (2017), Weekendowe Propozycje Rowerowe (WPR, Trasa 26): Kozubowa i Ostry. http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,37722,wpr-kozubowa-iostry.html (dostęp 15.09.2017).
 • Pisarek, W. (1983). Analiza zawartości prasy. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych.
 • Radek, R. (2011). Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych polskiego pogranicza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Skoczek, T. (2004). Rola mediów w procesie kształtowania tożsamości etnicznokulturowej mieszkańców pogranicza. W: K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej. Implikacje dla wschodniego pogranicza Polski. T. 1. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • ‘Spłonął’ (2017). Spłonął XVI-wieczny kościół. http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,37879,splonal-xvi-wieczny-kosciol.html (dostęp 15.09.2017).
 • ‘Statystyczne’. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, http://katowice.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca (13.01.2017).
 • Szczepański, M.S., Śliz, A (2011). Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja. Warszawa: IFiS PAN.
 • Szczepański, M.S., Śliz, A. (2014). Pogranicza w perspektywie socjologicznej. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 2, nr 1.
 • ‘Szejowie’ (2017). Szejowie na razie na 8 miejscu. http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,37222,szejowie-na-razie-na-8-miejscu.html (dostęp 15.09.2017).
 • ‘Uwaga’ (2017). Uwaga na utrudnienia w Cz. Cieszynie. http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,37456,utrudnienia-w-cz.-cieszynie.html (dostęp 15.09.2017).
 • ‘Wideoflesz’ (2017). Wideoflesz: Zawody kartingowe w Trzyńcu. http://telewizja.ox.pl/wideo,37931,grand-prix-moravia.html (dostęp 15.09.2017).
 • ‘Współpracują’ (2017). Współpracują ponad granicami. http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,37163,wspolpracuja-ponad-granicami.html (dostęp 15.09.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
EISSN
2353-3781
ISSN
2545-160X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6069f094-19c1-48d3-9c27-1ce3d222f66d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.