PL EN


2015 | 1 | 127-44
Article title

Sytuacja przejścia na emeryturę (w świetle badań diagnostycznych)

Authors
Content
Title variants
EN
A process of retiring – a diagnostic research report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przejście na emeryturę najczęściej jest utożsamiane z zakończeniem okresu aktywności zawodowej i początkiem okresu starości. Jest ono przejściem z życia zawodowego w stan spoczynku. Emerytura może stać się początkiem nowej sytuacji psychicznej, społecznej, rodzinnej, ekonomicznej. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na pewne aspekty procesu przechodzenia na emeryturę. Szczególnie istotny staje się sam moment przejścia i okoliczności jakie mu towarzyszą. Autorka prezentuje wybrane wyniki badań diagnostycznych obrazujące złożoność sytuacji przejścia na emeryturę. Na ich podstawie zostały wyróżnione trzy wzory doświadczania przejścia na emeryturę, tego jak może zostać ono przeżyte i w jaki sposób wpłynąć na życie emeryta.
EN
The process of retiring is usually understood as the end of working life and the beginning of a period of old age. It is a kind of transition from working life to retirement. Retirement can be the beginning of a new psychological, social, family or economic situation. The aim of this article is to highlight the importance of certain aspects of retiring where the most important is the moment of retiring as such and the circumstances which accompany it. The author of the article presents the chosen results of the diagnostic research which show the complexity of becoming a pensioner. On its ground three types of retiring experience models have been made. The models show psychological aspects of the process of retiring and how these aspects can affect pensioners’ lives.
Year
Issue
1
Pages
127-44
Physical description
Contributors
author
References
 • Appelt K., Izdebska – Brzezińska A., Ziółkowska B., 2008, Psychologia rozwoju człowieka, [w:] J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia podręcznik akademicki. Tom II, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Bee H., 2000, Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S–ka, Poznań.
 • Birch A., 2005, Psychologia rozwojowa w zarysie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Halicka M., 2004, Satysfakcja życiowa ludzi starych. Studium teoretyczno-empirczne, Wydawnictwo Akademii Medycznej w Białymstoku, Białystok.
 • Halicki J., 2010, Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Leszczyńska – Rejchert A., 2005, Człowiek starszy i jego wspomaganie. W stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn.
 • Niezabitowski M., 2007, Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej. Problemy uczestnictwa społecznego, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice.
 • Pilch T., Bauman T., 2010, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Przetacznik-Gierkowska M., 2000, Psychologia Rozwoju Człowieka. Tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., 2006, Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Tokaj A., 2000, U progu starości (studium socjopedagogiczne), Wydawnictwo Eruditus, Poznań.
 • Trafiałek E., 1998, Życie na emeryturze w polskich warunkach systemowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Wawrzyniak J., 2009, Oblicza starości: biografia, jako źródło czynników adaptacyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, Łódź.
 • Wiatrowski Z., 2009, Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Zych A., 2007, Leksykon gerontologii, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-606d5b7d-0b1c-4303-8501-27eb07d38a06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.