PL EN


2014 | 183 cz 2 | 45-54
Article title

Źródła innowacji w polskich przedsiębiorstwach: wyniki badań

Authors
Content
Title variants
EN
Sources of Innovations in Polish Companies - Research Results
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
For companies that wish to enhance innovation is vital to identify and provide access to diverse sources of innovation, that will be use as the impulses to innovate. The paper presents the idea of innovation and process of innovation and the sources of innovation, and the results of the research on the pulse of innovation in polish enterprises which have implemented innovation. This paper presents results of a study conducted in 81 innovative enterprises from across Poland. The study took the form of a questionnaire given to the general management of the companies. The study showed that the dominant external source of innovation are the needs of customers, while the dominant internal source of innovation are the management creating the climate for innovation and talented employees
Year
Volume
Pages
45-54
Physical description
Contributors
author
References
 • Białoń L.: Zarządzanie działalnością innowacyjną. Placet, Warszawa 2010.
 • Birkinshaw J., Hamel G., Mol M.: Management Innovation. "The Academy of Management Review ARCHIVE" 2008, Vol. 33(4).
 • Christensen C.M.: Przełomowe innowacje. Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 • Drucker P.F.: Dyscyplina w podejściu do innowacji. "Harvard Business Review Polska" 2004, nr 1.
 • Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość. PWE, Warszawa 1992.
 • Dyer J., Gregersen H., Christensen C.M.: The Innovator's DNA. Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators. Harvard Business Review Press, Boston, Massachusetts 2011.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Red. K.B. Matusiak. PARP, Warszawa 2005.
 • Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań. Red. J. Perenc, J. Hołub-Iwan. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Red. J. Wiśniewska, K. Janasz. Difin, Warszawa 2012.
 • Karlik M.: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów. Poltext, Warszawa 2013.
 • Michnik J.: Wielokryterialne metody wspomagania decyzji w procesie innowacji. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013.
 • Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu. Red. A. Czech, A. Szplita. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD, Paris 2008.
 • Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, WarszawaŁódź 2001.
 • Pomykalski A., Blażlak R.: Istota innowacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka. Red. H. Bieniok, T. Kraśnicka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 • Rokita J.: Organizacje innowacyjne. W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka. Red. H. Bieniok, T. Kraśnicka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 • Rothwell R.: Sucessful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s. "R&D Management", Vol. 22(3).
 • Prahald C.K., Krishnan M.S.: Nowa era innowacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 • Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 • Strużycki M.: Innowacyjność w teorii i praktyce. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 • Tidd J., Bessant J.: Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-606f8fe6-84d0-4133-a772-b2fa5aa1f5ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.