PL EN


2013 | 3 |
Article title

Proza Jerzego Andrzejewskiego a nouveau roman

Content
Title variants
EN
Jerzy Andrzejewski’s prose and the nouveau roman
Languages of publication
Abstracts
PL
Hipotezą badawczą, na której opiera się artykuł jest stwierdzenie, iż w twórczości Jerzego Andrzejewskiego można dostrzec wpływy/refl eksy nowej powieści francuskiej. Wychodząc od próby powiązania biografi i pisarza z jego twórczością, spróbuję wskazać takie cechy niektórych utworów Andrzejewskiego (między innymi Bram raju oraz Miazgi), które pozwolą na wyodrębnienie paraleli pomiędzy poetyką tychże dzieł a stylem wypracowanym przez autorów nouveau roman.
EN
The research hypothesis, on which this article is based, is the statement, that new novel infl uences can be found in Jerzy Andrzejewski’s works. Beginning with an att empt to link the writer’s biography with his work, I will att empt to indicate those characteristics of Andrzejewski’s works (especially among Bramy raju and Miazga) which will enable us to extract some parallels between the poetics of those works and the style created (elaborated) by new novel authors.
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60726e02-c6e1-473e-baba-94554ab0e707
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.