Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 11-32

Article title

Czasopisma dla kobiet na Śląsku w latach 1876–1939. Część II: Czasopisma dla kobiet w niepodległej Polsce (1919–1939)

Authors

Content

Title variants

EN
Women's magazines in Silesia (1876-1939). Part II: women’s magazines in independent Poland (1919-1939)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Rozwój czasopism dla kobiet na Śląsku po uzyskaniu niepodległości przebiegał w  trzech okresach rozwojowych. Pierwszy to lata 1918–1926, kiedy reaktywowano i kontynuowano tytuły prasowe wydawane przed wojną światową. W tym czasie sytuacja polskiej prasy na Śląsku była trudna, gdyż lokalne władze niemieckie stosowały szykany i ograniczenia prawne, zwłaszcza w 1919 r. Stan ten został przerwany przez powstania i plebiscyt śląski w latach 1920–1922. Drugi okres to lata 1926–1930, kiedy zaczęły powstawać kobiece organizacje społeczno-polityczne, które rozpoczęły działalność wydawniczą czasopism dla kobiet. Trzeci okres trwał od połowy 1930 do września 1939 roku. Na Śląsku rozwijała się prasa dla kobiet wydawana przez społeczno-polityczne organizacje kobiece, Narodową Organizację Kobiet, Narodową Partię Robotniczą i Polską Partię Socjalistyczną i inne towarzystwa społeczno-kulturalne, religijne i oświatowe. Sytuacja polskiej prasy na Śląsku uległa zmianie w 1933 r. po objęciu władzy przez Adolfa Hitlera. Po agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa i wszelka działalność wydawnicza stała się niemoż- liwa. W okresie dwudziestolecia na Śląsku ukazały się ogółem 33 tytuły czasopism dla kobiet, scentralizowanych w stolicy autonomicznego województwa – w Katowicach.
EN
The article is related to the development of women’s magazines which were published in Silesia after the country reappeared on the maps (years 1876-1918). Author shows that the development of the women’s magazines took place in three different periods. Years 1918- 1926 brought to life the press titles published before the Great War. The situation of Polish press in Silesia was dramatic because of the German state interfering. It was stopped by the Silesian Plebiscite and local uprisings. In years 1926-1930 many of women’s socio-political organizations established the women’s magazines. In years 1930-1939 the women’s organization such as National Orgranization of Women, National Labor Party, Polish Social Party and many others cultural, confessional and educational societies they were continuing the publishing of the press. Of course the situation of Polish press in Silesia has changed after Hitler’s taking the chair of German Chancellor in 1933. During the twenty-years period in Silesia were publishing 33 magazines for women, and their structure were focused in Katowice.

Year

Volume

8

Pages

11-32

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
  • Wyższa Szkoła Humanitas

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1897-5496

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-6079995e-6dc1-483f-96cd-c11295913500
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.