Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(20) | 17

Article title

Potrzeby obronne jako determinanta rozwoju infrastruktury transportu drogowego w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Defensive needs as a determinant of the development of infrastructure of road transport in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper contains the main definitions concerning the transport infrastructure. It also shows numerous defensive needs of the state, on the basis of which areas of defensive tasks have been determined. The author highlights the assessment of the current conditions of the road infrastructure in Poland - both linear and nodal, as well as of the means of transport. Moreover, the paper describes obstacles to development which exist in road transport infrastructure and the direction of changes whose implementing could lead to increasing the innovativeness and utility of this infrastructure. There is a correlation between the development of infrastructure and the fulfilment of defensive needs – adequate qualitative and quantitative conditions of different elements of road infrastructure make it possible to ensure the proper functioning of the state if a crisis erupts or war breaks out.

Contributors

 • Akademia Sztuki Wojennej

References

 • 1. Ficoń Krzysztof, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, Bel Studio, Warszawa 2009.
 • 2. Giermakowski Lech, Infrastruktura techniczno-ekonomiczna gospodarki narodowej w potencjale gospodarczo-obronnym kraju, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej 4661/94, Warszawa 1994.
 • 3. Krawiec Grzegorz, Europejskie prawo administracyjne, Oficyna Wolters Kulwer Business, Warszawa 2009.
 • 4. Kuliczkowski Marian, Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce. Próba systematyzacji procesualnych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań, AON, Warszawa 2016.
 • 5. Kuliczkowski Marian, Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP – podział i charakterystyka zadań obronnych, Zeszyty Naukowe AON, nr 4(93) 2013.
 • 6. Kuliczkowski Marian, Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania formalnoprawne, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, AON, Warszawa 2013.
 • 7. Markusik Sylwester, Infrastruktura logistyczna w transporcie, Tom I – środki transportu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 • 8. Radzikowski Maciej, Foryś Grzegorz, Bogdaniuk Marcin, Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2015 roku, https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/r/raporty_18751//Raport%20stan%20na%20koniec%202015%20v11.pdf.
 • 9. Rafalski Leszek, Innowacyjność w rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, styczeń-luty 2013, s. 36-37, www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2013/1_46_2013/pdf/8_rafalski_inowacyjnosc_in-frastruktura.pdf.
 • 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 784.
 • 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości orga-nów w tych sprawach, Dz. U. z 2004 r., nr 34, poz. 294.
 • 12. Rydzkowski Włodzimierz, Wojewódzka-Król Krystyna (red.), Transport, PWN, Warszawa, 2008.
 • 13. Wojewódzka-Król Krystyna, Rozwój infrastruktury transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2002.
 • 14. Wojnowski Jan (red.), Wielka encyklopedia PWN, Warszawa, 2002.
 • 1. http://40ton.net/ile-lat-maja-ciezarowki-uzywane-w-polsce-i-jak-wyglada-wrzesniowa-prognoza-kosztu-jednego-kilometra/.
 • 2. http://mojafirma.infor.pl/fundusze-unijne/abc-funduszy-unijnych/702845,-Dotacje-na-inwestycje-z-zakresu-infrastruktury-drogowej-2014-2020.html.
 • 3. http://poradniktransportowy.pl/06/sytuacja-na-polskim-i-miedzynarodwym- rynku-transportowym/.
 • 4. http://www.cargonews.pl/polska-ciezarowka-to-nie-wrak-stan-techniczny/.
 • 5. http://www.money.pl/gospodarka/statistica/artykul/autostrady-w-polsce-mamy-ich-wiecej-niz,142,0,1920910.html.
 • 6. http://www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/infrastruktura_transportowa.
 • 7. http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/14751?t=10-lat-programu-mobilizacji-gospodarki.
 • 8. http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/raport-gus-infrastruktura-drogowa-nie-nadaza-za-potrzebami-transportu-17441.html.
 • 9. https://www.gddkia.gov.pl/pl/926/autostrady.
 • 10. http://swaid.stat.gov.pl/TransportLacznosc_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_TRANS_2.aspx.
 • 11. The Global Competitiveness Report 2016–2017, http://www3.weforum.org/ docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.
 • 12. The Global CompetitivenessReport 20102011, http://www3.weforum.org/ docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-607bcd5f-7db2-4c8c-bafa-f215c4091509
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.