Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 112 | 1 | 219-229

Article title

Reymont w ujęciu kulturoznawczym. Rec.: Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Zmiana, której nie było. Trzy próby czytania Reymonta. (Warszawa 2019)

Authors

Title variants

EN
A Cultural Studies Approach to Reymont. Review: Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Zmiana, której nie było. Trzy próby czytania Reymonta. (Warszawa 2019)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł recenzyjny jest poświęcony książce Małgorzaty Litwinowicz-Droździel „Zmiana, której nie było. Trzy próby czytania Reymonta” (2019), będącej propozycją nowego spojrzenia na trzy utwory Władysława Stanisława Reymonta z lat dziewięćdziesiątych XIX wieku: „Pielgrzymkę do Jasnej Góry”, „Fermenty” oraz „Ziemię obiecaną”. Litwinowicz-Droździel osadziła te dzieła w szerokich kontekstach kulturoznawczych i wykorzystała do refleksji nad przemianami modernizacyjnymi na ziemiach polskich pod koniec XIX wieku. Zaproponowany przez nią model lektury ukazuje Reymonta jako pisarza na wskroś nowoczesnego i przełamuje utrwalone schematy interpretowania jego twórczości.
EN
The review paper is devoted to Małgorzata Litwinowicz-Droździel’s „Zmiana, której nie było. Trzy próby czytania Reymonta” (“The Change That Was Not. Three Attempts at Reading Reymont”, 2019), a proposal of a new view on Władysław Stanisław Reymont’s three pieces composed in 1890s, namely “Pielgrzymka do Jasnej Góry” (“A Pilgrimage to Jasna Góra”), “Fermenty” (“Ferments”), and “Ziemia obiecana” (“The Promised Land”). Litwinowicz-Droździel sets the works in a broad cultural studies contexts and employs them to reflect on the modernising changes that took place in Poland towards the end of the 19th century. The reading model that she suggests depicts Reymont as a thoroughly modern writer and violates the accepted modes of interpreting his work.

Year

Volume

112

Issue

1

Pages

219-229

Physical description

Dates

printed
2021-03-26

Contributors

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514
EISSN
2719-5376

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-60802755-5617-4e3f-af62-61c5765676f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.